O przyszłości z nadzieją

Amerykański instytut Worldwatch opublikował raport “Stan Świata w 2003 roku”, poświęcony w głównej mierze kwestii ostatnich przemian społecznych i technologicznych. Raport – co podkreślają obserwatorzy – jest zaskakująco optymistyczny, jeśli chodzi o ocenę zdolności świata do stawienia czoła zagrożeniom ekologicznym.

Amerykański instytut ocenia, że w trzech obszarach nastąpił wyraźny postęp na drodze ku trwałemu i zrównoważonemu rozwojowi ludzkości. Pierwszy z nich to kwestia energii: wykorzystanie “czystej” energii z elektrowni słonecznych i wiatrowych w ciągu ostatnich pięciu lat rosło średnio 30% rocznie (podczas gdy wykorzystanie paliw kopalnych – z dynamiką 1-2% rocznie). Dotyczy to takich krajów jak Niemcy, Japonia i Hiszpania, które wprowadziły stosowne regulacje prawne promujące takie źródła energii. Worldwatch podkreśla także fakt, że w latach 90. nastąpiła 81-proc. redukcja wykorzystania chemikaliów niszczących warstwę ozonową a dziura ozonowa nad Antarktydą powiększa się wolniej. Raport cytuje także dane z publikacji WHO poświęconej zwalczaniu polio – liczba przypadków tej choroby zmniejszyła się z 350 tys. w 1988 do 480 w 2001.

Zagrożeniem dla światowej społeczności pozostaje nadal malaria, kwestia dostępu do wody pitnej, zanieczyszczenie powietrza, wody i żywności, zagłada rozmaitych gatunków zwierząt i rosnące tempo, w którym topnieją lodowce na biegunie południowym.