O rolnictwie wiemy najwięcej

Wśród społeczeństw 13 państw kandydujących do Unii Europejskiej, Polacy są najlepiej poinformowani o unijnej polityce rolnej.

Komisja Europejska opublikowała rezultaty badania opinii publicznej, z których wynika, że Polacy nie tylko wiedzą najwięcej na temat rolnictwa w UE, ale również w większości uważają, że wdrożenie tej polityki przyniesie polskim rolnikom korzyści.

We wszystkich krajach kandydujących ogólny poziom wiedzy na temat unijnego rolnictwa jest niski – jedynie co piąty ankietowany słyszał o wspólnej polityce rolnej (WPR).

O WPR słyszało natomiast aż 36% Polaków i 31% Słoweńców. Najmniej wiedzą o WPR Estończycy i Czesi (odpowiednie 10 i 11% deklaruje, że słyszało o tym zagadnieniu).

Wiedza wyraźnie pomaga w akceptacji – aż 59% ankietowanych Polaków uważa, że WPR przyniesie rodzimym rolnikom korzyści, a niecała jedna czwarta jest przeciwnego zdania. Natomiast wśród Słoweńców i Czechów przeważają przeciwnicy WPR.

Dwie trzecie wszystkich ankietowanych (a w Polsce 68%) uważa za dobre zmiany polegające na zmniejszeniu dotacji do cen produktów rolnych i zwiększeniu wsparcia wsi a także niezależnych od produkcji dopłat bezpośrednich dla gospodarstw rolnych.


Zobacz również