O widmie publicznie

Dzień 4 lipca należałoby zapisać jako ważne wydarzenie, ponieważ publiczna debata, na zaproszenie Prezes UKE Anny Streżyńskiej odbyła się chyba po raz pierwszy w historii polskiej telekomunikacji. Pomimo, że Prawo telekomunikacyjne pozwala uzyskiwać wszelkie informacje na temat dostępnych częstotliwości, także po raz pierwszy zaprezentowano tak szczegółowo sposób wykorzystania częstotliwości oraz planowane zmiany. Jesienią ma być zaprezentowany projekt strategii zarządzania widmem.

Granice dostępu do widma elektromagnetycznego określa fizyka, ale zapotrzebowanie na częstotliwości stale rośnie, urządzenia radiowe są praktycznie wszechobecne, a nowe technologie pozwalają na coraz bardziej efektywne wykorzystanie radiokomunikacji.

Polska dostosowuje się do tendencji światowych i musi uczestniczyć we wdrożeniu polityki unijnej, która zapowiada przebudowę tradycyjnego systemu zarządzania częstotliwościami. Do 2010 roku ma zostać uwolniony wtórny rynek dla częstotliwości, co oznacza, że przynajmniej w niektórych zakresach dotychczasowi użytkownicy powinni udostępniać, sprzedawać lub dzierżawić w różnej formie wcześniej nabyte prawa do wykorzystywania częstotliwości. Jest to dosyć skomplikowane wyzwanie, które wymaga wypracowania nowych mechanizmów prawnych, ale przede wszystkim odpowiednich rozwiązań technologicznych, tak by unikać wzajemnego zakłócania różnorodnych systemów.

Cały system zarządzania widmem częstotliwości w UE to ciągle jeszcze konieczność wielu uzgodnień i harmonizacji przepisów. Nie jest jednak wykluczone, że kiedyś da się go scentralizować w jednym europejskim urzędzie. Coraz więcej pasma ma być również dostępne dla urządzeń, które nie wymagają indywidualnych pozwoleń, ale liberalizacja, jest również uwarunkowana zwiększaniem skuteczności kontroli i świadomości użytkowników, że przekraczanie norm może utrudniać pracę innym.

Prezentacje z debaty w UKE dostępne są na stronach urzędu.