OECD nie boi się recesji

Średni wzrost gospodarczy w 30 krajach członkowskich OECD ma wynieść w tym roku 1,9%, a w 2004 roku 3%.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ogłosiła Prognozę Ekonomiczną, z której wynika, że światowa gospodarka będzie powoli wychodzić z recesji. Zagrożenia nadal stanowią obawy związane z wojną, terroryzmem i epidemią SARS, a także utratą zaufania do organizacji międzynarodowych.

OECD przewiduje, że w USA Produkt Krajowy Brutto wzrośnie w tym roku o 2,5% wobec 2,4% w roku ubiegłym, a w 2003 o 4%. W Japonii wzrost gospodarczy ma wynieść w tym roku 1%, a w przyszłym 1,1%. Dla strefy euro prognozy OECD również nie są optymistyczne – w tym roku tempo rozwoju gospodarczego to 1%, a w przyszłym 2,4%.

OECD założyła również, że Europejski Bank Centralny obniży w Eurolandzie stopy procentowe o 0,5%, aby wspomóc rozwój gospodarczy. W swoim raporcie organizacja napisała, że amerykański FED nie musi już obniżać stóp procentowych.

Organizacja przewiduje również, że inflacja w USA utrzyma się na umiarkowanym poziomie, a w strefie euro spadnie z 2,5% w 2002 roku do 1,5% w 2004 roku. W Niemczech, zdaniem OECD, inflacja może zbliżyć się do 0.


Zobacz również