OECD obniża prognozy

Wzrost gospodarczy w 30 krajach OECD w przyszłym roku zwolni do 2,3% z 2,7% w tym roku - wynika z najnowszych prognoz.

Jest to korekta w dół w porównaniu z poprzednią prognozą z maja br., która mówiła o wzroście o 2,7% w 2008 roku.

OECD obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego na przyszły rok dla strefy euro, USA i Japonii, przepowiada także jedynie niewielką poprawę na rok 2009 - do 2,4%.

Autorzy raportu podkreślają, że dzięki niskiej stopie bezrobocia, dużym zyskom korporacyjnym i wzrostowi w gospodarkach wschodzących, wpływ załamania na rynku nieruchomości i zawirowań na rynkach finansowych na wzrost gospodarczy był niewielki.

OECD rekomendowała utrzymanie do 2009 roku stóp procentowych na dotychczasowym poziomie w USA, Unii Europejskiej i Japonii. Ostrzegła także, że pojawiają się sygnały o przegrzewaniu się chińskiej gospodarki.


Zobacz również