ONZ o ubóstwie

Jak wynika z raportu Programu Rozwojowego ONZ, nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej dobrze radzą sobie z realizacją Milenijnych Celów Rozwoju.

Osiem Milenijnych Celów Rozwoju, przyjętych przez 189 państw w 2000 roku zobowiązuje międzynarodową społeczność do walki z ubóstwem i głodem, zrównania statusu kobiet i mężczyzn, poprawy jakości edukacji, ochrony zdrowia i walki z AIDS, ochrony środowiska naturalnego. Cele zakładają także zbudowanie globalnego partnerstwa miedzy krajami na rzecz rozwoju.

W tegorocznym raporcie ONZ podkreśla, że część dawnych republik radzieckich wykazuje podobny stopień ubóstwa, co niektóre państwa afrykańskie i azjatyckie, więc w równym stopniu zasługuje na pomoc międzynarodową. PKB per capita w Tadżykistanie jest niższy niż np. w Ugandzie.

Autorzy raportu podają także pozytywne przykłady: Czechom i Słowenii udało się wyeliminować ubóstwo.