Obawy o energię

Ministrowie finansów z państw grupy G8 podczas spotkania stwierdzili, że globalna gospodarka pozostaje w dobrej kondycji, choć należy zadbać o większe bezpieczeństwo energetyczne.

Ministrowie ośmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata podczas spotkania w Petersburgu wyrazili jednak obawy związane z niestabilnymi cenami energii. W swoim oświadczeniu napisali, że aby ochronić światową gospodarkę przed skutkami chwiejności tych cen, potrzebna jest intensywniejsza współpraca.

Przedstawiciele grupy G8 podkreślili również konieczność zdywersyfikowania źródeł energii, aby zyskać gwarancję bezpieczeństwa na przyszłość. Ich zdaniem konieczna jest także większa przejrzystość działań i zwiększone nakłady na inwestycje, aby dostawy i ceny energii stały się bardziej przewidywalne.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o wzroście inflacji i rosnącym braku równowagi, zwłaszcza w handlu. Ekonomiści najbardziej martwią się amerykańskim deficytem handlowym i związanymi z nim nadwyżkami w Chinach, Japonii i innych krajach.

Spotkanie ministrów finansów jest wstępem do planowanego na lipiec br. spotkania przywódców państw G8.