Obcy w obcej sieci

Posiadacze komputerów przenośnych często odwiedzają biura i domy znajomych, w których Internet jest dostępny bezprzewodowo. Coraz większą popularnością cieszą się również darmowe punkty dostępu, tzw. hot spoty w centrach handlowych, umożliwiające surfowanie po sieci między kolejnymi zakupami.


Posiadacze komputerów przenośnych często odwiedzają biura i domy znajomych, w których Internet jest dostępny bezprzewodowo. Coraz większą popularnością cieszą się również darmowe punkty dostępu, tzw. hot spoty w centrach handlowych, umożliwiające surfowanie po sieci między kolejnymi zakupami.

Mogłoby się wydawać, że w takiej sytuacji wystarczy obudzić komputer, poczekać kilka sekund na wykrycie nowej sieci, a następnie automatycznie połączyć się z nią. Nie jest to jednak takie proste, często bowiem konieczne jest podanie hasła.

Wiele firm i użytkowników prywatnych ukrywa swoje sieci, tak aby były mniej podatne na włamania.

Wyszukiwanie sieci

Niezależnie od typu sieci bezprzewodowej, ogólny sposób postępowania będzie identyczny - najpierw należy znaleźć sieć, a następnie podać odpowiedni klucz, żeby się zalogować. Jeżeli sieć jest otwarta i używany jest system Mac OS X 10.2 lub nowszy, pierwszy krok będzie bardzo prosty - Mac automatycznie poinformuje o pojawieniu się nowej sieci i wyświetli monit o przyłączeniu do niej. W przeciwnym razie należy kliknąć ikonę AirPorta na pasku menu i wybrać żądaną sieć. Na liście powinny być widoczne wszystkie otwarte sieci.

Możliwe jest także uruchomienie programu Internet Connect i kliknięcie karty AirPort dla wybrania sieci. Sytuacja staje się bardziej skomplikowana w przypadku sieci zamkniętych, które nie pojawiają się na liście dostępnych sieci bezprzewodowych.

Aby zalogować się do takiej sieci, należy uzyskać od gospodarza jej nazwę, kliknąć ikonę AirPort, a następnie wybrać z menu rozwijanego pozycję Other. Spowoduje to wywołanie okna dialogowego Closed Network, w którym można wprowadzić nazwę sieci.

Sposób wyszukiwania otwartych i zamkniętych sieci przedstawiono w ramce "Odkryj mnie!".

Logowanie do sieci

Obcy w obcej sieci

Jaki typ klucza - System Mac OS X nie potrafi automatycznie wykrywać typu szyfrowania stosowanego w zamkniętej sieci, przez co przedstawia wszystkie dostępne opcje (rysunek po lewej). Użytkownicy starszych wersji systemu nie będa mogli wybrać opcji szyfrowania WPA (rysunek po prawej).

Po wybraniu żądanej sieci system Mac OS X sprawdzi, czy wymagane jest podanie hasła. Jeżeli nie jest to konieczne, można pominąć dalszą część tego artykułu. Warto jednak powiadomić właściciela sieci o niebezpieczeństwach związanych z istnieniem niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej. Wszystkie dane przesyłane przez taką sieć mogą zostać przechwycone przez hakera, a wykrycie tego jest praktycznie niemożliwe, ponieważ do transmisji używane są fale radiowe!

Jeżeli zabezpieczenia zostały włączone, okno dialogowe AirPort poprosi o wprowadzenie hasła WEP. Kliknięcie listy rozwijanej Wireless Security spowoduje wyświetlenie trzech dodatkowych opcji: WEP 40/128-bit hex, WEP 40/128-bit ASCII i LEAP (patrz: ramka "Jaki typ klucza?". Wybranie właściwego typu hasła może wymagać wykonania kilku prób.

Najpierw należy pozostawić domyślną opcję WEP Password i wprowadzić uzyskane hasło. Jeżeli operacja zakończy się niepowodzeniem, powinniśmy przyjrzeć się dokładniej hasłu.

Jeśli hasło ma długość 10 lub 26 znaków (na przykład 6F3A7201B8), należy wybrać opcję WEP 40/128-bit hex i ponownie wprowadzić hasło.

W przypadku gdy hasło ma postać łańcucha znaków o długości 5 lub 13 znaków (na przykład frisk lub b3ckzow3nzerd) należy wybrać opcję WEP 40/128-bit ASCII.

Jeżeli jedyną dostępną opcją w systemie OS X 10.2 lub OS 9 jest WEP Password, mogą wystąpić problemy z logowaniem. Wystarczy jednak umieścić znak dolara ($) przed kluczem szesnastkowym lub otoczyć cudzysłowami klucz ASCII (na przykład "frisk").

Sieci WPA

Obcy w obcej sieci

Czytamy przesyłane wiadomości - Dane przesyłane przez sieć bezprzewodową bardzo łatwo przechwycić. Na zrzucie po lewej stronie widzimy okno programu Interarchy zawierające treść odczytanej wiadomości błyskawicznej. Jeżeli jednak użyjemy jakiegoś narzędzia do zabezpieczenia komunikacji (na przykład ChatBarrier X3), wiadomość pozostanie nieczytelna dla domorosłych hakerow (patrz: zrzut po prawej).

Niektóre sieci Wi-Fi zapewniają dwie dodatkowe opcje zabezpieczeń: WPA Personal i WPA Enterprise. Niestety, zabezpieczenia WPA są obsługiwane tylko przez system OS X 10.3; posiadacze starszych systemów będą mieli problem z zalogowaniem się. OS X 10.3 nie ma większych problemów z wykryciem konieczności użycia hasła WPA. Jeżeli jednak wystąpią jakieś kłopoty, a gospodarz nie może określić właściwego typu zabezpieczeń, należy wybrać z menu rozwijanego Wireless Security opcję WPA Personal. Hasło tego typu może stanowić dowolną kombinację liter, cyfr, spacji i niektórych znaków przestankowych, bądź wyjątkowo długą sekwencję (64 cyfry) kodu szesnastkowego.

Jak sama nazwa wskazuje, WPA Enterprise występuje głównie w dużych firmach i wymaga użycia serwera, który generuje oddzielne klucze dla każdego użytkownika.

Jeśli otrzymaliśmy odpowiednią nazwę użytkownika i hasło, powinniśmy wybrać opcję WPA Enterprise z menu rozwijanego Wireless Security, a następnie wprowadzić te informacje. Jeżeli taka metoda nie zadziała, należy wypróbować opcję LEAP.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ramce "Klucz do sieci firmowej".

Rozwiązywanie problemów

Jedną z typowych przyczyn braku możliwości zalogowania się do sieci bezprzewodowej jest błąd popełniony podczas wprowadzania długiego klucza. Należy więc upewnić się, czy nie popełniliśmy żadnej pomyłki. Okno dialogowe Enter Password zawiera opcję umożliwiającą zapisanie hasła w pęku kluczy (Keychain).

Jeżeli jednak wprowadzimy błędne hasło i użyjemy tej opcji, konieczne będzie przejście do teczki Applications: Utilities, uruchomienie programu Keychain, a następnie usunięcie błędnego wpisu i ponowne podanie hasła.