Obiecujący rynek outsourcingu

Sektor outsourcingowy rozwija się w Polsce bardzo prężnie, dając pracę już ok. 50 tys. osób. Przyszłość tej branży to wyspecjalizowane usługi wysokiej klasy specjalistów.

W ubiegłym roku w Polsce w sektorze BPO/SSC (Business Process Outsourcing/Shared Services Centres) pracowało 33,4 tys. osób. Działały 132 zagraniczne centra usług, z czego 78 zajmowało się outosourcingiem procesów biznesowych, a 54 to centra usług wspólnych. Przy uwzględnieniu firm świadczących usługi outsourcingowe w branży IT w sektorze pracowało na koniec 2009 r. co najmniej 50 tys. osób - wynika z raportu ABSL (Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce).

W 2010 r. liczba zatrudnionych w sektorze miała wzrosnąć, centra prognozowały wzrost o 3 tys. pracowników, do końca roku miało powstać dodatkowo 10 nowych centrów z zagranicznym kapitałem. Wartość rynku offshoringu szacowana jest na ok. 1,8 - 2 mld USD. W Polsce przychody z działalności tego typu centrów dają 1,5% udziału w rynku globalnym i pozycję lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

W naszym kraju najwięcej centrów powstało w latach 2004-2008. Aż 28 centrów offshoringu działa w Warszawie, 24 - w Krakowie, 13 we Wrocławiu, 11 w Łodzi i 10 w Poznaniu.

Ponad jedna czwarta (35) firm z sektora SSC/BPO posiada kapitał amerykański, 20 firm - francuski i 16 - brytyjski. Ponad połowa (61%) to przedsięwzięcia z krajów unijnych, zaś 7 centrów jest własnością firm z Indii.

Centra outsourcingowe najczęściej świadczą usługi w dziedzinie finansów i księgowości, obsługi klienta i zarządzania zasobami ludzkimi (71 jednostek). Z zakresu Knowledge Process Outsourcing usługi świadczy jedynie 13 centrów. Firmy te świadczą usługi oparte na specjalistycznej wiedzy, takiej jak konsulting, audyt, doradztwo prawne i podatkowe, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami, wiedzą etc.

Wśród osób zatrudnionych w centrach outsourcingowych aż 81% ma wyższe wykształcenie. Wynagrodzenie wynosi średnio 4,5 tys. zł brutto, o tysiąc zł więcej niż wynosi średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw w 2009 r. W statystycznym centrum pracuje 22 obcokrajowców, którzy stanowią 13% kadry menedżerskiej.

Polska jest liderem regionu, ale jak zauważają przedstawiciele ABSL, może tę pozycję utracić, ponieważ konkurencja jest bardzo silna. Krystian Bestry, Dyrektor Zarządzający Infosys BPO Europe, Wiceprezes Zarządu ABSL stwierdził: "Mamy swoją strategię dla Polski jako europejskiego centrum zaawansowanych usług opartych na wiedzy. To jest największe wyzwanie na najbliższe 2-3 lata - tak pokierować rozwojem sektora, żeby światowy strumień zaawansowanych projektów trafiał właśnie do nas. Tak naprawdę nie mamy innego wyjścia, bowiem i tak nie wytrzymamy konkurencji z Chinami i Indiami i prędzej czy później centra świadczące podstawowe usługi zostaną przeniesione do tych krajów. Jeżeli chcemy zachować polski sektor SSC/BPO, musimy postawić na innowacje i procesy oparte na wiedzy. Jeśli jednak ta idea nie uzyska odpowiedniego wsparcia od rządu i jego instytucji, Polska straci swoją historyczną szansę, a inwestorzy pójdą gdzie indziej. Już teraz odczuwamy silną presję ze strony klientów branży BPO do relokowania procesów transakcyjnych do Indii, czy Chin. Ta tendencja będzie się wzrastać bo świat już się przekonał, że proste procesy można wykonywać z każdego miejsca na świecie".