Obieg dokumentów w SharePoint

Czy w SharePoint Online można korzystać z obiegu dokumentów?

Tak, w SharePoint Online można korzystać z obiegu dokumentów.


Zobacz również