Obniżona prognoza PKB

Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej, produkt krajowy brutto w strefie euro w I kw. 2006 r. wzrósł o 0,4-0,8%.

Na II kw. br. KE przewiduje wzrost PKB na 0,3 - 0,8% (szacunki obniżono z 0,4-0,9%). W III kw. br. PKB w strefie euro może wzrosnąć o 0,2-0,8%.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku PKB w Eurolandzie wzrósł o 0,3% wobec III kw. W skali rocznej wzrost gospodarczy wyniósł 1,8%.