Obostrzenia regionalne już od weekendu?

Rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się do pomysłu wprowadzania obostrzeń regionalnych oraz zapytań o to, czy zostaną wprowadzone już w ten weekend.

Jeśli ktoś nie wierzył w zapowiedzi o tzw. trzeciej fali zakażeń koronawirusem w Polsce to niestety wystarczy spojrzeć na ostatnie statystyki. Ilość nowych przypadków zachorowań jest największa od 96 dni, a i dane dotyczące zgonów nie brzmią optymistycznie. Co ciekawe, można zaobserwować tendencję zwyżkową tych niepomyślnych statystyk szczególnie na konkretnych obszarach polski. Jedna z najgorszych sytuacji panuje w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie do pogorszenia aktualnego stanu mogła przyczynić się, niedawno wykryta tam brytyjska mutacja SARS-CoV-2.

W związku z tymi danymi, rząd rozważa wprowadzenie tzw. obostrzeń regionalnych, co przyznał w ostatnim wywiadzie rzecznik rządu - Piotr Müller. Jak podkreślił, dane dotyczące hospitalizacji z powodu ciężkiego przebiegu choroby, jak i ilość samych zachorowań nie przedstawiają się pomyślnie, a na domiar złego, sytuacja ta stopniowo się pogarsza.

Obostrzenia regionalne, pandemia, SARS-CoV-2, koronawirus, nowe przepisy, ograniczenie mobilności, warmińsko-mazurskie, Warmia i Mazury, nowe obostrzenia, rząd, rzecznik rządu, Piotr Müller, weekend,

Sytuacja pandemiczna w pewnych regionach Polski zbiera szczególnie duże żniwo

Choć Polska nie byłaby pierwszym państwem, które zastosowało poszczególne rozwiązania z podziałem na konkretne obszary, to decyzja o ich wprowadzeniu jeszcze nie zapadła. Według Piotra Müllera, wszystko zależy od analizy napływających informacji i tego, jak będą się prezentować w najbliższym czasie, przyznał on jednak, że nie została jeszcze podjęta decyzja, czy obostrzenia takie miałyby zasięg powiatowy czy może też wojewódzki.

Rzecznik rządu sprostował jednak, iż w przeciwieństwie do niektórych krajów, Polska nie zamierza ograniczać poruszania się pomiędzy obszarami objętymi ewentualnymi ostrzejszymi ograniczeniami, a pozostałymi regionami. Jedyne ograniczenie mobilności dotyczyłoby zatem m.in. ponownego zamknięcia galerii handlowych i podobnych obiektów, w których mają zwyczaj gromadzić się ludzie czy zamknięcia wszystkich szkół na rzecz edukacji zdalnej, tak, jak ma to miejsce obecnie na wspomnianym już terenie Warmii i Mazur.

Obostrzenia regionalne, pandemia, SARS-CoV-2, koronawirus, nowe przepisy, ograniczenie mobilności, warmińsko-mazurskie, Warmia i Mazury, nowe obostrzenia, rząd, rzecznik rządu, Piotr Müller, weekend,

Rzecznik rządu - Piotr Müller

Piotr Müller odniósł się także do pytań związanych z terminem ewentualnego wprowadzenia obostrzeń regionalnych i możliwości, że będą one obowiązywać od weekendu. Należy zaznaczyć, iż wbrew pozorom wątpliwości te mają swoje uzasadnienie w dotychczasowych praktykach rządu. Przykładem może być choćby ogłoszenie w połowie zeszłego tygodnia nowych przepisów dotyczących maseczek ochronnych, które zaczęły obowiązywać już w minioną sobotę, czyli zaledwie dwa dni później. Rzecznik rządu uspokoił jednak, że w tym wypadku tak nie będzie i jeśli rozwiązania takie zostaną uchwalone to z pewnością nie będą wprowadzone od najbliższego weekendu.