Obraz w panoramie


Procedura testowa - monitory LCD

Testy przeprowadzone zostały na specjalnie przygotowanym komputerze testowym wyposażonym w wysokiej jakości kartę graficzną ATI Radeon X1900 XTX. Pomiarów i analiz dokonywaliśmy zawsze na tym samym stanowisku pomiarowym w sztucznym oświetleniu o stałym natężeniu. Testowa rozdzielczość to obowiązująca dla paneli LCD wielkość 17-19 cali (proporcje 4:3), standardowe 1280x1024 pikseli i 1600x1200 pikseli (modele 20-calowe). Modele panoramiczne (16:10) testowane były w rozdzielczości rzeczywistej 1440x900 (monitory 19-calowe),1650x1080 pikseli (20-21-calowe) oraz 1920x1200 pikseli (24,1-calowe).

Obraz w panoramie

Parametry techniczne i wyniki testów modeli 24-calowych

Przed rozpoczęciem pomiarów poddawaliśmy monitory kilkunastominutowemu wygrzewaniu, aby podzespoły urządzeń miały optymalne warunki do pracy. Potem dokonywaliśmy wstępnej, ręcznej kalibracji monitorów. Kolejny krok to kalibracja precyzyjna przy użyciu systemu Datacolor ColorFacts 6.0 Professional. Monitory skalibrowane zostały z uwzględnieniem następujących celów: temperatura barw 6500 stopni K, gamma 2.2, jasność 150 cd/m2 (uznawana jako standard do komfortowej długotrwałej pracy przy komputerze). Czas reakcji matrycy ocenialiśmy, uruchamiając na komputerze benchmark gry "Doom3 ", filmy z DVD oraz korzystając z własnej aplikacji, wyświetlającej szybko poruszający się po ekranie obiekt geometryczny o barwach kontrastujących z kolorem tła.

Podczas testu każdemu z monitorów przyznaliśmy pięć ocen w kategoriach: wydajność, możliwości, jakość, opłacalność oraz ocena końcowa. Ocena końcowa wyliczana jest na podstawie sumy iloczynów w kategoriach: wydajność (waga - 55 %), możliwości (25 %) oraz jakość (20 %).

Możliwości

Na ocenę możliwości monitora wpływało m.in. wyposażenie w gniazda przyłączeniowe VGA, DVI oraz audio, głośniki i mikrofon, oferowanie funkcji regulacji parametrów obrazu (m.in. ostrość, czujnik oświetlenia zewnętrznego, zoom, skalowanie w środowisku tekstowych systemów operacyjnych), przyznane certyfikaty jakości (maksymalnie 10 punktów).

Jakość

Na ocenę jakości składają się m.in. długość gwarancji, możliwość wymiany monitora po wykryciu błędnych pikseli, ocena wykonania, podręczniki i instrukcje obsługi, dołączane dodatkowe oprogramowanie, liczba i rodzaj dostarczonego okablowania, menu ekranowe w języku polskim (maksymalnie 10 punktów).

Wydajność

Obraz w panoramie

Ocena końcowa

Wydajność wyliczaliśmy na podstawie wyników uzyskanych podczas pomiarów wspomnianym powyżej systemem kalibracyjno-pomiarowym. Pod uwagę braliśmy m.in. kontrast (waga 15%), ostrość (15%), szerokość kątów widzenia (15%), czas reakcji matrycy (15%), równomierność rozświetlania matrycy (15%) oraz naturalność barw (25%). Zwracaliśmy uwagę na stabilność składowych barw w pełnej gamie skali szarości 0-100 IRE oraz na to, jak monitor radzi sobie z utrzymaniem stałej temperatury barw w tym zakresie. Mierzyliśmy zakres barw, które może wyświetlić testowany monitor.

Opłacalność

Jest iloczynem oceny końcowej oraz średniej ceny wszystkich monitorów w teście, podzielonej przez cenę danego urządzenia (maksymalnie 10 punktów).

Jeśli uzyskane oceny przekraczały 10 punktów, podlegały znormalizowaniu.