Obrazek z tubki

Już w piątej wersji Paint Shop Pro pojawiło się nowe narzędzie o nazwie Picture Tubes (tubki obrazkowe), które pozwala, zamiast jednolitym kolorem, malować elementami graficznymi. Picture Tubes służy do tworzenia imponujących kompozycji i jest wyjątkowo proste w użyciu.

Już w piątej wersji Paint Shop Pro pojawiło się nowe narzędzie o nazwie Picture Tubes (tubki obrazkowe), które pozwala, zamiast jednolitym kolorem, malować elementami graficznymi. Picture Tubes służy do tworzenia imponujących kompozycji i jest wyjątkowo proste w użyciu.

Obrazek z tubki

Narzędzie Picture Tube.

Postaram się nauczyć Was efektywnego posługiwania się narzędziem, a także pokażę, jak w prosty i szybki sposób tworzyć własne zestawy tubek. Picture Tubes to jedno z narzędzi, które najbardziej lubię w Paint Shop Pro, ponieważ zmienia sposób patrzenia na tworzenie grafiki. W miejsce koloru i kształtu daje autorowi do dyspozycji zestawy barwnych, interesujących rysunków. W wersji 6 do dyspozycji dostajemy, na przykład, tubki o wyglądzie kropel wody. Tak więc możemy dodać do każdego zdjęcia znad morza trochę realizmu.

Aby zacząć korzystać z Picture Tubes, należy najpierw kliknąć ikonę Picture Tubes na palecie narzędzi. Następnie trzeba otworzyć paletę kontrolną i kliknąć kartę Tool Controls. Teraz można wybrać odpowiednią tubkę (zupełnie, jak tubkę z farbą, tyle że o żądanym kształcie) oraz określić jej wielkość. Wybieram tubkę Airplanes (po konwersji z PSP5) i zachowuję domyślną skalę 100%.

Obrazek z tubki

Kilka kliknięć narzędziem Picture Tubes.

Następny rysunek przedstawia rezultat kilkukrotnego kliknięcia w różnych miejscach obrazka. Zwróćcie uwagę na to, że wszystkie samolociki wyglądają podobnie, ale różnią się barwą, orientacją i perspektywą. Po każdym kliknięciu pojawiał się inny samolocik, wybierany z kolekcji oryginalnych obrazków. Paint Shop Pro 6 zawiera kilkanaście różnorodnych tubek: wspomniane już krople wody, płomienie, confetti, kwiaty itd. Możliwe jest używanie tubek z piątej wersji PSP, ale najpierw trzeba je skonwertować. Służy do tego narzędzie, które znajduje się w folderze programu Paint Shop Pro 6, o nazwie Picture Tube Converter.

WSKAZÓWKA

Pamiętajcie, że w przypadku niektórych tubek wystarczy pojedyncze kliknięcie, natomiast inne zachowują się jak pędzel.

Obrazek z tubki

Skalowanie tubek.

W każdej chwili możecie otworzyć dowolną tubkę i obejrzeć jej zawartość. Pliki Picture Tubes mają rozszerzenie TUB i mogą być wykorzystywane jedynie przez PSP 5. Aby otworzyć tubkę, należy wybrać polecenie File|Open i przejść do katalogu Paint Shop Pro 6\Tubes, zawierającego pliki tub. Po wybraniu interesującego nas pliku wystarczy kliknąć Open i na ekranie pojawi się cała zawartość danej tubki. Wybrana przeze mnie tubka składa się z dwunastu elementów, ale są też i takie, które zawierają więcej składników. W przypadku tubki z samolocikami, PSP umieszcza na ekranie jeden z nich po każdym kliknięciu myszą. Oczywiście można określić, czy kolejność ma być przypadkowa (Random) czy też taka, jaką widzimy, otwierając plik TUB (Continious).

Obrazek z tubki

Zawartość tubki Airplanes.TUB

Mam nadzieję, że tak jak ja, szybko stwierdzicie, że Picture Tubes to potężne narzędzie. W krótkim czasie pozwala tworzyć interesujące kompozycje, napisy czy tła. Teraz, kiedy rozumiecie już zasadę działania Picture Tubes i wiecie, jak z nich korzystać, czas, abyście poznali dostępne opcje. Najważniejszą opcją związaną z Picture Tubes jest skala (Scaling). Domyślnie, elementy tubek przenoszone są na obrazek w skali 1:1, czyli 100 procent. Wartość tę można wszakże zmienić w zakresie od 10 do 250 procent. Rysunek poniższy przedstawia trzy takie same ryby (z tubki Fish) w trzech różnych rozmiarach: 50 procent, 100 procent i 250 procent.

Obrazek z tubki

Tryby pracy z tubką: Step Size = 20,

Step Size = 2000 (góra).

Oprócz skalowania, możemy skorzystać również z innych ustawień Picture Tubes. Kliknięcie przycisku Options w palecie kontrolnej przywoła okno dialogowe Picture Tubes Options. Zazwyczaj opcje te są ustalane w czasie tworzenia tubki, determinując jej wygląd. Na przykład, można określić odstęp pomiędzy poszczególnymi elementami, ustawiając odpowiednią wartość Step Size. Rysunek przedstawia tubkę Fish przy dwóch różnych ustawieniach wartości Step Size (odstęp). Inną ważną opcją jest Placement Mode. Opcja Placement Mode przyjmuje dwie wartości: Continuous i Random. Tryb Continuous sprawia, że poszczególne elementy tubki umieszczane są na rysunku kolejno. Spójrz na tubkę Airplane. W trybie Continuous program zacznie malować samolociki, poczynając od lewego górnego rogu rysunku definiującego tubkę, a więc od pierwszego zdefiniowanego elementu. W trybie Random poszczególne tubki wybierane są losowo. Ten tryb polecam najbardziej.