Obudowy w rozmiarze M


Procedura testowa obudów SFF

Obudowy w rozmiarze M

Parametry techniczne i wyniki testów obudów SFF

Wszystkie obudowy zostały poddane jednakowej procedurze testowej i ocenione w dwóch kategoriach: możliwości i jakości. Te oceny posłużyły za podstawę do obliczenia oceny końcowej, która - w połączeniu z ceną danej płyty, odniesioną do minimalnej ceny wszystkich płyt w teście - pozwoliła obliczyć opłacalność zakupu.

Możliwości

Na ocenę możliwości obudów wpływ miało wyposażenie w: liczbę gniazd wentylatorów, liczbę gniazd twardych dysków, wyprowadzone gniazda eSATA, USB. Dodatkowo punkty przyznawaliśmy za wyposażenie obudowy w duże gniazda na wentylatory 120x120 mm i większe, wbudowane czujniki termiczne, możliwość regulacji prędkości wentylatorów, wyposażenie w gniazda USB, eSATA, wysuwana tacka płyty głównej (łatwy dostęp do płyty głównej).

Jakość

Obudowy w rozmiarze M

Ocena końcowa

Punkty w tej kategorii zostały przyznane m.in. za: jakość wykonania, wygląd, konstrukcję, materiał, z którego została wykonana obudowa, umiejscowienie gniazd wentylatorów umożliwiających bezpośrednie chłodzenie twardych dysków i karty graficznej, dodatkowe elementy wyciszające, gumowe amortyzatory twardych dysków, filtry antykurzowe. Ponadto punkty przyznawaliśmy za elementy wyciszające pracę komputera, gumowe amortyzatory zapobiegające przenoszeniu się drgań na obudowę. Osobnej ocenie poddano rozmieszczenie poszczególnych elementów: możliwość zastosowania długiej karty graficznej, ułatwiony dostęp do poszczególnych podzespołów.

Opłacalność

Wyliczona została na podstawie wzoru:

Opł. = ocena końcowa x minimalna cena / cena urządzenia

Ocena końcowa

Wyliczona została na podstawie wzoru:

Ok. = 0,35 x ocena możliwości + 0,65 x ocena jakości