Obywatelu! Bądź zorganizowany!

Spis treści

Na wewnętrznej okładce Organizera znajduje się kosz, który działa podobnie jak ten w Windows - gdy chcesz usunąć jakieś dane, przeciągnij je do kosza. Nad nim znajdują się także trzy kieszonki: Meetings, E-mail i Clipboard. Kiedy otrzymasz pocztę elektroniczną (program automatycznie integruje się z zainstalowanym w systemie programem pocztowym) lub notkę terminarza o spotkaniu, w jednej z dwóch pierwszych kieszonek pojawi się karteczka, którą zawsze możesz otworzyć i przeczytać jej zawartość, a także dodać ją do Organizera. W trzeciej kieszonce karteczka pojawia się, gdy skopiujesz jakiś element (np. adres lub numer telefonu) do Schowka Windows.

Obywatelu! Bądź zorganizowany!

Możesz dodać własną sekcję, wybierając z menu opcję Section/Customize.

W prawym górnym rogu obwoluty znajduje się miniaturowy kalendarz. Jeżeli wybierzesz w nim dowolny dzień i dwukrotnie klikniesz jego datę, to Organizer automatycznie otworzy stronę dotyczącą właśnie tego dnia. W ramce reprezentującej każdy dzień wyświetlane są godziny (jak w zwykłym kalendarzu książkowym). Wystarczy dwukrotnie kliknąć którąś z nich, aby otworzyć okno dialogowe umożliwiające dopisanie nowego spotkania, określenie czasu jego trwania oraz ważności. Jeżeli jakieś spotkania będą ze sobą kolidowały, zostaną oznaczone w specjalny sposób.

Obywatelu! Bądź zorganizowany!

Dublujące się terminy spotkań są natychmiast oznaczone w specjalny sposób, informujący użytkownika o niepoprawności.

Dodając pozycje do sekcji To do (dwukrotne kliknięcie karty), możesz określić czas niezbędny do wykonania czynności, priorytet, kategorię, a także oznaczyć wpis jako tajny. Sekcja To do ma cztery podsekcje: zadania przeterminowane, bieżące, przyszłe i zakończone.

W sekcji kontaktów przechowuje się uszeregowane alfabetycznie wizytówki zawierające dane teleadresowe znajomych. Tworząc nową pozycję, oprócz nazwiska, telefonów i adresów (biznesowego i domowego) oraz adresu e-mail możesz wpisać także bardziej osobiste informacje, np. datę urodzin i imienin, przezwisko, imiona dzieci itp. Program będzie Cię w przyszłości informował o ważnych datach związanych z tą osobą.

Sekcja Calls jest powiązana z sekcją Contacts, ale wpis do jednej nie powoduje automatycznego aktualizowania wpisu w drugiej. Sekcja telefonów służy przede wszystkim do zapisywania połączeń przychodzących i wychodzących oraz krótkiego referowania tematu rozmowy. Ponadto planuje się w niej - podobnie jak w sekcji To do - połączenia w celu załatwienia jakiejś sprawy. Każdy z wpisów oznaczany jest którąś z trzech flag (Planned, Busy, Answered), sygnalizującą, jaki był rezultat połączenia.

W sekcji Planner możesz zarządzać swoim czasem w ciągu roku, oznaczając święta, wakacje, delegacje i inne wydarzenia w formie diagramu. Gdy nadejdzie termin danego wydarzenia, zostaniesz o tym powiadomiony z odpowiednim (wcześniej określonym) wyprzedzeniem.

Czy wiesz, że...

- Aby dodać nową pozycję do sekcji, należy dwukrotnie kliknąć puste miejsce na karcie.

- Aby dodać nową sekcję, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną

kartę i z menu kontekstowego wybrać opcję Customize i na karcie Sections kliknąć przycisk Add.

- Możesz zmienić wygląd okładki i obwoluty, wybierając opcję Section | Customize i klikając przycisk Picture.

- Aby wysłać list pocztą elektroniczną do osoby wpisanej do bazy danych należy przeciągnąć jej adres e-mail do kieszonki e-mail znajdującej się na obwolucie.

- Wpisanie pozycji w sekcji ădo zrobieniaÓ powoduje automatyczny wpis w kalendarzu,

rezerwujący odpowiednią ilość czasu niezbędną do wykonania tej czynności.

- Jeżeli klikniesz ikonę telefonu w sekcji Calls, to program automatycznie połączy Cię z danym numerem. Jednak niezbędny jest do tego odpowiedni faksmodem, najlepiej z funkcją voice.

- W sekcji Planner możesz definiować własne wydarzenia, klikając dwukrotnie kolorowe kratki u dołu Organizera.

- Gdy robisz kolejne wpisy do notatnika, to na jego pierwszej stronie automatycznie tworzony jest alfabetyczny spis treści.

- Wraz z programem dostarczana jest gotowa baza informacji o świętach w różnych krajach w pliku o nazwie Holidays.OR5.

- W każdej chwili możesz wydrukować każdą z sekcji (lub jej fragment) w formie najbardziej dla Ciebie dogodnej, często pozwalającej na wpięcie kartki do notesu menedżerskiego czy tzw. rolodexu (kołonotatnika).

Notatnik, jak nazwa wskazuje, służy to robienia notatek. Możesz w nich zawierać również odnośniki do wpisów Organizera, adresy e-mail i internetowe.

W sekcji Anniversary wpisz informacje dotyczące świąt, urodzin, imienin i innych ważnych wydarzeń. Zauważ, że daty imienin i urodzin, które podajesz przy wpisywaniu danych osobowych w bazie kontaktów, są automatycznie dopisywane do terminarza uroczystości.

Aby zakończyć pracę z Organizerem, wystarczy zapisać dane w pliku (File | Save As) i zamknąć program, wybierając opcję Exit Organizer. Teraz jesteś już zorganizowany.