Ocena gry nie wpływa na jej sprzedaż?

Dwóch badaczy z firmy SIG Research postanowiło zbadać, w jaki sposób dostępna publicznie ocena gry wpływa na jej sprzedaż. Wyniki były dość zaskakujące: sama ocena nie gra żadnej roli! Wiadomo jednak, że produkcje oznaczane jako "tylko dla dorosłych" zwykle są bardziej chodliwe niż inne.

Jason Kraft i Chris Kwak postanowili odpowiedzieć na proste pytanie: "Czy publikowana w mediach ocena danej gry ma wpływ na wyniki sprzedaży?" Przeanalizowali 275 tytułów udostępnionych w ciągu ostatnich pięciu lat na platformę Sony PlayStation 2 i porównali wyniki z punktacją na serwisiehttp://Metacritic.com (patrz: wykres).

Po analizie danych okazało się, że wyniki sprzedaży i ocena gry w żaden sposób nie są ze sobą powiązane, a zbieżności między jednym a drugim zdarzyły się w zaledwie kilku przypadkach. Ważniejsza bowiem okazywała się marka i zdolności marketingowe producenta.

Co ciekawe: dzięki przeprowadzanym wcześniej innym badaniom wiadomo, że gry oznaczone jako "tylko dla użytkowników w wieku osiemnastu lat i starszych" sprzedają się zwykle lepiej niż podobne produkcje, w których nie zamieszczono takiego ostrzeżenia.

Więcej informacji: witryna ArsTechnica