Ochrona klienta

Firma SimplyQuick.com przeprowadziła badania, dotyczące realizowania ochrony danych osobowych w sklepach internetowych.

Nowozelandzka firma SimplyQuick.com przeprowadziła badania, mające na celu sprawdzenie, w jakim stopniu najpopularniejsze sklepy internetowe chronią dane osobowe klientów. Firma przedstawiła wyniki sondażu przeprowadzonego w ponad 100 sklepach online. Badania umożliwiły podzielenie handlowych ośrodków sieciowych na 6 kategorii o różnym stopniu bezpieczeństwa.

Dwie najgorsze kategorie tworzą witryny, z których informacje o klientach są przekazywane innym firmom bez jakiejkolwiek kontroli ze strony klienta, przy czym 3,4% spośród badanych serwisów nie gwarantuje jakiejkolwiek ochrony prywatności, a 8% zachowuje sobie prawo do przekazywania danych innym przedsiębiorstwom.

Do drugiej grupy należą firmy, które umożliwiają klientom wybór, czy dane o nich mają być dostępne osobom postronnym, czy nie. 27% badanych sklepów internetowych rości sobie prawo do przesyłania danych o klientach, ale na wyraźne życzenie klienta jego dane zostają utajnione. 20,7% sklepów udostępniało tego typu informacje osobom trzecim dopiero po uzyskaniu zgody klientów.

Do ostatniej kategorii (36,7%) należą firmy, które zapewniają najwyższy stopień ochrony prywatności. Serwisy te gwarantują, iż żadne informacje o klientach nie będą przekazane stronom trzecim. Klienci tych sklepów nie muszą się obawiać także stosowania agresywnego marketingu, polegającego na zasypywaniu skrzynki pocztowej użytkownika informacjami o nowościach w ofercie, bez wyraźnego życzenia ich otrzymywania.

Więcej informacji (m.in. nazwy badanych stron) można znaleźć na stronie SimpyQuick.com pod adresem: www.simplyquick.com/privacy.html.


Zobacz również