Ochrona prywatności

Mimo wzrastającego zainteresowania kwestią ochrony danych osobowych użytkowników Internetu, jedynie 75% serwisów WWW publikuje oświadczenia w sprawie ochrony prywatności swoich klientów.

Według raportu sporządzonego przez firmę enonymous.com, coraz więcej firm publikuje na stronach WWW informacje o sposobach postępowania z gromadzonymi danymi osobowymi internautów. W sieci wciąż więcej jest witryn, na których w ogóle nie można znaleźć deklaracji o ochronie prywatności.

Badania enonymous.com objęły 30 tysięcy stron internetowych, zarejestrowanych we wszelkich możliwych domenach, i były prowadzone przez 9 miesięcy. Okazało się, że deklarację o ochronie prywatności najczęściej są publikowane na stronach zarejestrowanych w domenie.gov - należących do rządu i administracji (oświadczenie takie znalazło się na 69% witryn tego typu). Na drugim miejscu znalazły się strony komercyjne .com (25%). Wśród serwisów z domeną .net deklarację o ochronie prywatności ogłoszono na 15% witryn, a w przypadku stron zarejestrowanych w domenie .org i .edu współczynnik ten wynosi odpowiednio: 14% i 3%.

Tylko 3,5% przebadanych serwisów zadeklarowało, że nie sprzedaje ani nie odstępuje zebranych danych osobowych firmom trzecim oraz nie używa ich do kontaktu z użytkownikiem bez zezwolenia, a 75% z nich w ogóle nie opublikowało deklaracji o ochronie prywatności.


Zobacz również