Ocieplenie zmorą Europejczyków

Zdecydowana większość Europejczyków oczekuje od Unii Europejskiej zdecydowanych działań zapobiegających dalszemu ocieplaniu się klimatu, dla ponad połowy jest to sprawa bardzo pilna.

Jak wynika z badania Eurobarometr przeprowadzonego przez TNS Opinion na zlecenie Komisji Europejskiej, 88% Europejczyków oczekuje od UE zajęcia się globalnym ociepleniem, z czego aż 57% uważa, że działania trzeba podjąć bardzo pilnie. W badaniu uczestniczyło 30 tys. respondentów z 27 krajów unijnych, dwóch państw kandydujących oraz Tureckiej Republiki Cypru Północnego.

Mieszkańcy Grecji i Cypru najbardziej zdecydowanie (87%) wyrażają pogląd, że UE powinna bardzo pilnie zająć się problemem ocieplania się klimatu, podobną opinię deklarują Szwedzi (76%) i Chorwaci (75%). W Polsce również gros respondentów dostrzega istotność problemu - 81% uważa, że jest to sprawa pilna (z czego 41% - bardzo pilna, 40% - raczej pilna), zaś 11%, że nie jest pilna, a 8% nie ma zdania.

Znacznie chłodniej postrzegają ten problem Estończycy - dostrzega go jedynie 35%. Mieszkańcy dawnej Piętnastki są zdecydowanie bardziej świadomi problemu globalnego ocieplenia (60% uważa tę sprawę za bardzo pilną), w nowych państwach członkowskich odsetek ten wynosi 49%.

Zdaniem 89% respondentów UE powinna wprowadzić nową politykę dotyczącą efektu cieplarnianego.


Zobacz również