Oczekiwania pracowników

Ponad połowa ankietowanych profesjonalistów z dziedziny human resources wierzy w istnienie dużych rozbieżności między tym, co ludzie z różnych pokoleń, kultur i krajów oczekują od swojej pracy, wynika z badania Sirota Survey Intelligence.

Niemal 6 na 10 (56%) badanych specjalistów ds. HR uważa, że istnieją znaczące różnice między oczekiwaniami związanymi z pracą wśród ludzi z poszczególnych pokoleń. Ponad połowa wierzy, że istnieją rozbieżności w oczekiwaniach wśród osób z różnych krajów i kultur.

Zdaniem Davida Siroty, założyciela Sirota Survey Intelligence i współautora książki "The enthusiastic employee: how companies profit by giving workers what they want", jest to przekonanie błędne. Według niego, istnieją trzy główne cele, które przyświecają większości pracowników, niezależnie od wieku, kultury czy kraju pochodzenia: osiągnięcie zadowolenia z pracy, dobre stosunki koleżeńskie, pozytywne i produktywne relacje ze współpracownikami oraz równość, bycie traktowanym sprawiedliwie w dziedzinach takich jak płaca, korzyści i bezpieczeństwo pracy.

"Większość różnic, które rzekomo istnieją między kulturami i generacjami, mają w rzeczywistości związek z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak gospodarka. Na przykład rzeczywistość gospodarcza Chin zmusza tamtejszych pracowników do zaakceptowania określonych warunków, których nie zaakceptowałaby większość ich rodaków mieszkających w USA. Nie oznacza to, że te populacje się od siebie różnią w jakichś podstawowych kwestiach, ale muszą dostosować się do zastanej sytuacji. Niektóre aspekty pracy mogą się im nie podobać, ale zazwyczaj nie mają wyboru" - uważa Jeffrey Saltzman, CEO Sirota Survey Intelligence.


Zobacz również