Odchudzony, lecz wydajny

AutoCAD LT 2000i to mniejszy brat właściwego AutoCAD-a 2000i. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mają do czynienia z rysunkiem technicznym. AutoCAD LT 2000i to narzędzie, za pomocą którego można przygotować szczegółowe rysunki urządzeń mechanicznych, plany pomieszczeń i wiele innych projektów.

AutoCAD LT 2000i to mniejszy brat właściwego AutoCAD-a 2000i. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy mają do czynienia z rysunkiem technicznym. AutoCAD LT 2000ito narzędzie, za pomocą którego można przygotować szczegółowe rysunki urządzeń mechanicznych, plany pomieszczeń i wiele innych projektów.

Nie licząc narzędzi do zaawansowanego projektowania w trzech wymiarach i realistycznej wizualizacji modeli oraz możliwości pisania własnych procedur w LISPie i Visual Basic, wersja LT jest bardzo podobna do AutoCAD-a 2000i. Podobieństwo to podkreśla m.in. pełna wymienialność danych pomiędzy obydwoma programami.

Dwa narzędzia: Design Center i AutoCAD LT Today ułatwiają tworzenie nowych projektów. Design Center przypomina nieco Eksplorator Windows i służy jako zasobnik symboli, stylów linii, formatów tekstu czy referencji do obiektów w innych projektach (tzw. xrefs) - korzystanie z Design Center przypomina nieco korzystanie z przeglądarki internetowej. Design Center zawiera również takie znajome opcje, jak Favorites (odpowiednik Ulubio-nych w IE) i wyszukiwanie plików. Natomiast AutoCAD LT Today to samodzielne okno, którego zadaniem jest "oswojenie" czysto technicznego AutoCAD-a. AutoCAD LT Today umożliwia utworzenie nowego projektu za pomocą kreatorów, wyszukiwanie i otwieranie istniejących projektów oraz przeglądanie bibliotek symboli. Jest to także swoista przeglądarka internetowa, oferująca szybki dostęp do nowości na rynku CAD/CAM, witryn związanych z projektowaniem, podręczników, instrukcji.

Odchudzony, lecz wydajny
Powiązanie AutoCAD-a z Internetem jest zresztą silniejsze. Projekty mogą być tworzone przez grupy współpra-cujących zdalnie użytkowników (przy użyciu narzędzia Meet Now). Gotowe rysunki mogą być natychmiast publikowane w Sieci. Kreator Publish to Web pozwala na szybkie umieszczenie rysunku w formacie DWF lub JPG w dokumencie HTML i szybkie opublikowanie tego dokumentu w Sieci.

Programy CAD/CAM z reguły wymagają poświęcenia sporej ilości czasu na naukę interfejsu i poznanie podstawowych możliwości. Inaczej jest w przypadku AutoCAD-a LT 2000i - oprócz obszernej typowej pomocy, dostępny jest także tzw. Active Assistance, czyli unoszące się nad innymi oknami pole z podpowiedziami dotyczącymi aktualnie używanego polecenia. Dodatkowym sposobem na naukę obsługi AutoCAD-a jest skorzystanie z drugiego krążka znajdującego się w pudełku - AutoCAD LT Learning Assistance. Jest to kompletny system posługiwania się AutoCAD-em, dzięki któremu już po kilku godzinach można w miarę swobodnie poruszać się po opcjach programu.

W przypadku bardziej skomplikowanych projektów cenna jest możliwość definiowania dowolnej liczby powłok. Pozwala to skoncentrować się na pewnej części projektowanego obiektu, wyświetlając pozostałe składowe tylko w celu sprawdzenia wyglądu całości bądź otrzymania wersji ostatecznej (do druku). W wersji LT 2000i pojawiły się ulepszone narzędzia do wizualnego tworzenia elementów (a więc nie poprzez wpisywanie współrzędnych wierzchołków). Jednym z nich jest Polar Tracking, ułatwiający rysowanie równoległych linii, ukośnych w stosunku do podstawy "kartki".

Opcje umożliwiające kreskowanie obszarów pozostały właściwie niezmienione od poprzedniej wersji, jeśli nie liczyć bardzo przydatnej możliwości kreskowania metodą przeciągnij i upuść, przy wykorzystaniu opisywanego już Design Center.

Dopasowywanie AutoCAD-a do potrzeb może się odbywać na poziomie własnych stylów linii, wymiarowania i kreskowania, ale nie tylko. Możliwe jest dokonanie znacznych zmian w wyglądzie interfejsu użytkownika - rozwijane i podręczne menu, przyciski, paski narzędzi, skróty klawiaturowe, aliasy poleceń - wszystkie te elementy mogą być dostosowane do szczególnych potrzeb użytkownika. Modyfikacje mogą być dokonane zarówno wprost z programu, jak i poprzez ręczną edycję plików zawierających strukturę menu lub listę aliasów.

Chociaż AutoCAD LT z definicji nie służy do modelowania trójwymiarowego, to jednak można za jego pomocą tworzyć obiekty w pełni trójwymiarowe. Nieoceniona jest tu możliwość tworzenia własnych trójwymiarowych widoków modelu oraz wygodnych zmian układu współrzędnych.

Wśród typowych narzędzi brakuje możliwości skalowania elementów wzdłuż zadanego kierunku (a więc np. nie proporcjonalnie, tylko wzdłuż jednej z osi układu współrzędnych). Szkoda także, że tworzenie krzywych sklejanych (spline) jest dość niewygodne - należy najpierw utworzyć kształt złożony z odcinków i łuków, a potem dopiero aproksymować ten kształt krzywą sklejaną.