Odkrywanie wartości IT

Menedżerowie firm uważają wprawdzie, że IT jest bardzo ważne dla działania ich organizacji, ale spora ich część nie mierzy wartości inwestycji w nowoczesne technologie i dostrzega wiele przeszkód w wykorzystywaniu ich potencjału.

Badanie przeprowadzone wśród prezesów z ponad 250 brytyjskich firm przez niezależną organizację non-profit IT Governance Institute pokazuje, że trzy czwarte ankietowanych uważa, iż inwestycje w IT tworzą wartość dodaną dla firmy, jednak ponad połowa widzi przeszkody, które nie pozwalają na osiągnięcie całkowitego zwrotu z tych inwestycji.

Najważniejszymi barierami są: implementacja aplikacji (37% wskazań), kultura firmy (20%), brak kwalifikacji w zespole (16%). W 71% firm uczestniczących w badaniu CIO nie należał do zarządu spółki. Aż 43% organizacji nie mierzy wartości inwestycji w IT.