Odkurzacz 12.4 wydany

Odkurzacz - Polski program do usuwania zbędnych obiektów z systemu Windows doczekał się nowego wydania 12.4. Znajdziemy w nim m.in. liczne poprawki z poprzednich wersji jak i nowe moduły jeszcze bardziej usprawniające pracę aplikacji.

Odkurzacz 12.4 wydany

Odkurzacz to program rozpoznający i usuwający zbędne obiekty z systemu Windows oraz setek popularnych aplikacji(około 380). Zajmują one cenne miejsce na dysku i powodują ogólne spowolnienie operacji na dysku (także przez zwiększoną fragmentację plików). Dzięki Odkurzaczowi Windows będzie pracować szybciej, a program pozwoli ci także na skasowanie wszelkich pozostałości po usuniętych z komputera aplikacji. Posiada narzędzia do rozpoznawania m.in. obiektów tymczasowych (np.: z przeglądarek internetowych), kopii zapasowe (w tym kopie rejestru) czy zbędnych plików multimedialnych.

W najnowszym wydaniu wprowadzono 49 poprawek. Dotyczą głównie problemów pojawiających się w poprzednich wersjach (m.in. błąd zatrzymania tworzenia kopii bezpieczeństwa, gdy włączona jest ochrona proaktywna w programie "Kaspersky" (KIS/KAV) a także błąd "is not a valid date", przy uruchomieniu Odkurzacza, gdy zapisana w rejestrze data ostatniej aktualizacji jest uszkodzona).

Ponadto program wzbogacono o funkcje takie jak;

- zabezpieczenie w postaci wykluczenia pliku z konkretnej lokalizacji, gdzie pierwszy człon ścieżki do pliku może być dowolny (poprzez zastosowanie znaków specjalnych)

- przycisk szybkiego otwarcia podręcznika pomocy, w zamian za usunięcie przycisku zamykania programu

- możliwość wykluczenia aktualnie przeszukiwanego folderu, po kliknięciu przycisku pauzy w "Skanowanie > Skanuj > Wstrzymaj skanowanie"

- informowanie użytkownika o trwającej lub zakończonej aktualizacji

- opcję umożliwiającą włączenie cichej aktualizacji automatycznej

- wczytanie nowej bazy sygnatur bez potrzeby restartu Odkurzacza

- ukrycie zakładek "Wybór trybu" i "Kopie i raporty", gdy trwa skanowanie.

O wszystkich zmianach można przeczytać na oficjalnej stronie projektu.

Nową wersję można pobrać z zasobów IDG.pl

Odkurzacz 12.4 dla Windows