Odlotowa encyklopedia

Pakiet Encarta Reference Suite 2000 to najnowsza leksykograficzna propozycja Microsoftu. Na sześciu płytach CD-ROM zgromadzono encyklopedię Encarta Encyclopedia Deluxe 2000, atlas geograficzny Encarta Intreactive World Atlas 2000 oraz słownik World English Dictionary. Posiadacze napędów DVD-ROM mogą kupić wersję na płycie DVD. Każda z trzech pozycji jest oddzielną aplikacją i wymaga także oddzielnej instalacji na dysku.

Pakiet Encarta Reference Suite 2000 to najnowsza leksykograficzna propozycja Microsoftu. Na sześciu płytach CD-ROM zgromadzono encyklopedię Encarta Encyclopedia Deluxe 2000, atlas geograficzny Encarta Intreactive World Atlas 2000 oraz słownik World English Dictionary. Posiadacze napędów DVD-ROM mogą kupić wersję na płycie DVD. Każda z trzech pozycji jest oddzielną aplikacją i wymaga także oddzielnej instalacji na dysku.

Odlotowa encyklopedia
Podstawowy trzon produktu Encarty stanowi encyklopedia obejmująca ponad 35500 haseł (w tym ponad 3500 nowych), ponad 14000 zdjęć i ilustracji, a także liczne animacje, sekwencje dźwiękowe i wideo. Obszerne tematy są opatrzone spisami treści. Klikając poszczególne pozycje, użytkownik się przemieszcza do szczegółowych objaśnień z zakresu danej tematyki. Obok wyszukiwania hasłowego encyklopedia proponuje kilka innych ciekawych modułów. Moduł Timeline zawiera chronologiczne zestawienie najważniejszych wydarzeń z biografiami słynnych postaci, a także opisy okresów historycznych i przełomowych wynalazków. Obejmuje okres od ok. 2 milionów lat p.n.e. do roku 2000 n.e. Moduł Topic Trails pozwala wyszukiwać informacje z określonych dziedzin, np. nauki, literatury, kultury i sztuki. Ofertę encyklopedii wzbogacono o słownik języka angielskiego i mini-atlas świata. Materiał obu pozycji jest skromniejszy od ich oddzielnych odpowiedników wchodzących w skład Reference Suite 2000 (Interactive World Atlas i World English Dictionary). Są one jednak integralną częścią encyklopedii i korzystanie z ich zasobów nie wymaga instalowania pozostałych elementów pakietu. Moduł Virtual Tours oferuje wirtualne przejażdżki po różnych krainach świata (np. Himalajach, Amazonii), miastach i słynnych obiektach (np. Białym Domu, czy Alcatraz).

Odlotowa encyklopedia
Umieszczony na dwóch płytach CD-ROM atlas geograficzny obejmuje szczegółowe mapy całego świata. Program oferuje kilkanaście typów map: fizyczne, polityczne, klimatyczne i inne. Oprócz tego dostępne są dane statystyczne (kilkadziesiąt kategorii) wszystkich państw świata, które można oglądać w postaci tabel i wykresów. Informacje statystyczne mogą być naniesione na mapę Đ wówczas tereny państw są zabarwiane

na kolory według podanej le-gendy. Przemieszczanie się po mapie świata upraszcza ikona globu, którą obraca się za pomocą myszy. Podobnie łatwe jest zwiększanie i zmniejszanie obszaru mapy widocznej na ekranie.

Wystarczy zaznaczyć żądany fragment i kliknąć ikonę lupy lub skorzystać z suwaka. Obiekty geograficzne (państwa, miasta, regiony) są opatrzone artykułami, w których można znaleźć szereg informacji (np. dotyczących ludności, gospodarki i ustroju politycznego). Możliwe jest porównywanie dowolnych państw świata pod względem wybranej kategorii statystycznej.

Płyta z materiałem językowym World English Dictionary zawiera kilka słowników: języka angielskiego, wyrazów bliskoznacznych, cytatów, angielsko-francuski (i odwrotnie) oraz angielsko-niemiecki (i odwrotnie).

Odlotowa encyklopedia
Hasła są opracowane bardzo starannie. Obok znaczeń określonych słów umieszczono informacje fonetyczne, gramatyczne i przykłady zastosowań. Materiał tekstowy wzbogacono licznymi ilustracjami i klipami dźwiękowymi demonstrującymi prawidłową wymowę określonych haseł. Słowniki mają jednolity interfejs, który daje dostęp do wszystkich części jednocześnie lub do pojedynczych ksiąg słownikowych. Moduł QuickShelf usprawnia tłumaczenie teksów. Dzięki niemu można szybko wyszukiwać żądane hasła z poziomu innych aplikacji, np. edytora Microsoft Word.

W chwili oddania numeru do druku na rynku polskim dostępna była jedynie poprzednia wersja Encarty (Microsoft Encarta 99). Aktualną wersję można kupić przez Internet w postaci całego pakietu (65 USD) lub poszczególnych składników (Encarta Encyclopedia Deluxe 2000: 39 USD, Encarta Intreactive World Atlas 2000: 35 USD, World English Dictionary: 20 USD).