Odsłuchiwanie e-maili w Plus GSM

Polkomtel SA zapewnił odsłuchiwanie tekstowych wiadomości e-mail oraz udzielanie na nie głosowej odpowiedzi abonentom swojej sieci komórkowej Plus GSM posiadającym konto poczty elektronicznej Plusnet.

System głosowy Contactis PimVox w sieci Polkomtela uruchomiła firma Wind Telecom SA, zajmująca się wdrażaniem konwersji głosowej w polskich sieciach teleinformatycznych, korzystając z wcześniejszych rozwiązań RealSpeak firmy ScanSoft.

Dostęp głosowy PimVox do poczty elektronicznej działa w oparciu o technologię TTS (Text to Speech), transformującą dowolny tekst na postać głosową. Mechanizm konwersji został dostosowany przez Wind Telecom do odczytywania treści zarówno w języku polskim, jak i angielskim, nawet w obrębie jednej wiadomości. Proces ten przebiega automatycznie, rozpoznając na podstawie kilku wyrazów, jakiego języka należy użyć podczas czytania.

Odpowiadanie na otrzymany e-mail dokonuje się poprzez zarejestrowanie wypowiedzi nadawcy, a następnie przesłanie pliku dźwiękowego w postaci załącznika wiadomości do odbiorcy. Zastosowane rozwiązanie najpierw rozpoznaje, w jakim języku wiadomość jest napisana, a dopiero potem przestawia się na właściwe czytanie tekstu, z przetwarzaniem odebranych wiadomości tekstowych na mowę przy użyciu syntezatora o naturalnym brzmieniu głosu.

Oprogramowanie PimVox Wind Telecom (RealSpeak) służy do przekazywania użytkownikom informacji i powiadomień systemowych, a także odczytywania poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych SMS przez telefon za pomocą głosu.

Abonenci sieci Plus GSM oraz użytkownicy usługi Simplus mogą samodzielnie włączać lub wykasować dostęp głosowy, natomiast u wszystkich nowych użytkowników poczty Plusnet dostęp ten jest uruchamiany automatycznie.

Obecnie, jak podaje operator, z poczty Plusnet korzysta ponad 35 tys. użytkowników. Promocyjna opłata za minutę korzystania z nowej usługi poczty Plusnet wynosi do końca 2002 r. 16 groszy (netto) za minutę połączenia - we wszystkich planach taryfowych firmy.