Odszedł Jacek Karpiński, jeden z pionierów polskiej Informatyki

21 lutego 2010 zmarł Jacek Karpiński jeden pionierów polskiej Informatyki, niestrudzony wynalazca, powszechnie znany, jako konstruktor legendarnego mikrokomputera K-202.

Idee i technologie

Rozmowa Computerworld z 1996 r. z inż. Jackiem Karpińskim, twórcą pierwszych polskich maszyn liczących i komputera K-202, przełomowej konstrukcji w światowej technologii komputerowej początku lat 70.

ITpedia: Jacek Karpiński

Niektóre rozwiązania tej konstrukcji zaprojektowanej pod jego kierunkiem w początkach lat siedemdziesiątych wyprzedzały ówczesną epokę. Niezależność Jacka, kreatywność, bezkompromisowość, niechęć do podporządkowania, tak cenione w nowoczesnym rozumieniu biznesu nowych technologii, była nie do przyjęcia dla konformistycznych władz PRL. Odsunięto go od kierowania projektami, upokorzono, sprowokowano do rezygnacji z pracy. W końcu zdecydował się na emigrację. Zamieszkał w Lozannie w Szwajcarii, gdzie skorzystał z propozycji współpracy z działem badawczo-rozwojowym firmy Stefana Kudelskiego, trochę podobnego sobie, ale mającego znacznie więcej szczęścia konstruktora magnetofonów profesjonalnych Nagra, które w swojej klasie przez wiele lat były całkowicie bezkonkurencyjne na rynkach światowych.

Poznałem Jacka tuż przed powrotem do Polski w okresie przełomu po 1989 roku. Niewiele zapewne osób wie, że opracował wówczas pomysł konstrukcji operatorskiej centrali telefonicznej opartej o zmodyfikowany mikrokomputer PC. Wykorzystanie protokołów na których zbudowano Internet do zwykłej telekomunikacji wyprzedzała komercyjne wdrożenia od dobre 10 lat. Nie znalazła zrozumienia i nie zdołałem znaleźć dla niej finansowania, nasz plan stworzenia spółki upadł. Rząd był zajęty zagospodarowaniem zakładów zjednoczenia Telkom zagranicznym firmom, blokując dla nich na kilka lat rynek dostaw dla telekomunikacji, co z trudem przetrwała tylko gdańska firma DGT. Jacek Karpiński próbował później bez szczególnego powodzenia rozkręcić produkcję kas fiskalnych. Też nieco za wcześnie. Stosowne przepisy w prawie podatkowym stworzyły rynek dla takich urządzeń dopiero kilka lat później.

Talentowi i wizjonerstwu Jacka Karpińskiego towarzyszyła pracowitość i nawyk bezustannego samokształcenia, wierne etosowi wychowania Szarych Szeregów, gdzie służył w Małym Sabotażu, Grupach Szturmowych, a w końcu oddziale SAD (sabotaż i dywersja) batalionu Zośka. Ranny w Powstaniu Warszawskim do końca życia utykał.

Zobacz także:

Jak poznałem Jacka Karpińskiego i przyszłość świata komputerów