Odważne młode firmy

Polskie firmy z sektora MSP, zwłaszcza te najmłodsze, coraz chętniej wchodzą na zagraniczne rynki.

Badania przeprowadził Rafał Morawczyński z Akademii Ekonomicznej w Krakowie i przedstawił podczas konferencji przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej, poświęconej swobodzie zakładania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej.

Jak wynika z sondażu, , 42% małych i średnich firm stwierdziło, że po wstąpieniu do UE ich eksport wzrośnie, a 17% - że wzrośnie znacząco. Z badań Morawczyńskiego wynika, że kluczowym czynnikiem decydującym o wejściu na zachodnie rynki są aspiracje menedżerów firmy.

72% firm chce zaistnieć na najwyżej trzech rynkach, najchętniej na rynku niemieckim (37%), czeskim (12%), słowackim (11%) i ukraińskim (8%).


Zobacz również