Odwilż budżetowa

Wiosna przynosi odwilż także w przypadku zamrożonych jeszcze do niedawna budżetów informatycznych amerykańskich spółek - wynika z marcowego badania menedżerów IT przeprowadzonego na zlecenie magazynu CIO.

Badanie dowodzi wyraźnej poprawy nastrojów odnośnie budżetów na informatykę. Prognoza na najbliższe 12 miesięcy zakłada obecnie wzrost o 6,1%, podczas gdy jeszcze w lutym prognozowano, że wyniesie on 5,2%. Indeks Tech Future Growth (TFGI), który szacuje na podstawie tego badania aktywność informatyczną spółek w ciągu najbliższego roku wzrósł w porównaniu z lutym aż o 27%, do poziomu 2,3 punktu - najwyżej od lipca ub. roku.

Jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że wydatki na IT w ich firmach w bieżącym kwartale będą wyższe lub znacząco wyższe od wydatków w poprzednim kwartale; 44% ankietowanych było natomiast zdania, że wydatki pozostaną na poziomie z IV kwartału 2002. Wydatki na informatykę w firmie podniosą się jeszcze w 2003 roku - twierdziła jedna trzecia ankietowanych, dalsze 27% odpowiedziało, że właśnie się podnoszą, albo że nigdy się nie zmniejszyły.

Z kolei niemal połowa (46%) respondentów jako ewentualne zagrożenie dla wzrostu inwestycji informatycznych wskazała słabsze wyniki finansowe, a 27% - ogólnie gorszą sytuację finansową. Ok. jednej piątej nie zamierza natomiast podnosić nakładów na informatykę, ponieważ nie odczuwa presji konkurentów (1,6%) albo dotychczasowa infrastruktura i oprogramowanie jest wystarczające.

46% ankietowanych stwierdziło w marcu, że w ciągu roku podniosą się wydatki ich firm na systemy przechowywania danych (42% dało taką odpowiedź w lutym). Większa była także liczba ankietowanych menedżerów, którzy w marcu spodziewali się wzrostu poziomu inwestycji w infrastrukturę IT - 34% wobec 19% w lutym. 50% przewiduje większe wydatki na oprogramowanie zabezpieczające. 31% spodziewa się podniesienia wydatków na outsourcing IT, podczas gdy 39% - zamierza pozostawić go na poziomie obecnym. Podobnie na systemy e-businessowe (CRM, SCM itp.) podnieść wydatki zamierza 35% ankietowanych a 47,8% - spodziewa się utrzymania ich na dotychczasowym poziomie.

W budżetach IT wzrośnie w najbliższym roku udział wydatków na rozwój systemów B2B i B2C; w przedziale 1-10% lokowało je 39% ankietowanych (za poprzedni rok szacowało je tak 44% ankietowanych); za to w przedziale 10 - 20% budżetu już ponad 27% respondentów (dla budżetu ubiegłorocznego szacowało tak 20% ankietowanych). Spodziewany jest jednak tylko nieznaczny wzrost udziału w przychodach zysków z e-commerce.

W marcu w badaniu wzięło udział 252 menedżerów, z czego 90% stanowili CIO, a 10% - dyrektorzy zarządzający i operacyjni lub prezesi.

93% ankietowanych pochodzi z Ameryki Północnej, 14'% reprezentuje branżę usług technologicznych, przemysł (poza komputerowym czy telekomunikacyjnym) - 12%, finanse - 11%. 19% próby stanowili zatrudnieni w firmach powyżej 5 tys. pracowników.


Zobacz również