Odzyskane zaufanie

W sierpniu br., po lipcowym spadku, wzrósł wskaźnik zaufania konsumentów w USA.

Jak wynika z danych ośrodka badawczego Conference Board, w sierpniu br. wskaźnik zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł z 77 punktów po lipcowej korekcie do 81,3 punktu (1985 = 100).

Indeks oczekiwań konsumentów wzrósł z 86,3 punktu w lipcu do 94,4 punktu w sierpniu br. Indeks odzwierciedlający ocenę sytuacji bieżącej spadł natomiast z 63 punktów do 61,6 punktu.

Indeks opracowywany jest co miesiąc na podstawie ankiet, w których uczestniczy 5 tys. amerykańskich gospodarstw domowych. Wydatki konsumentów stanowią dwie trzecie Produktu Krajowego Brutto w USA, w związku z tym indeks traktowany jest jako kluczowy prognostyk rozwoju gospodarczego.