Office 2007 - garść porad

Porady skierowane przede wszystkim do użytkowników pakietu Microsoft Office 2007, lecz również do posiadaczy wcześniejszych wersji. Jak korzystać z Worda, Excela, PowerPointa i spółki?


Formatowanie domyślne w Wordzie

Po uruchomieniu Worda na ekranie ukazuje się pusty arkusz nowego dokumentu. Elementy formatowania są dobrane w sposób przewidziany przez Microsoft. Np. w większości wersji jako czcionka jest ustawiony font Times New Roman, zaś jako rozmiar - 12. Jeśli preferujesz inne formatowanie, możesz zmienić je domyślnie, abyś nie musiał tego robić za każdym razem, gdy tworzysz nowy dokument. Podpowiemy ci, jak tego dokonać.

Office 2007 - garść porad

W razie potrzeby możesz zmienić domyślne elementy formatowania, abyś nie musiał robić tego za każdym razem, gdy tworzysz nowy dokument.

Word gromadzi globalne wytyczne dotyczące nowych dokumentów w szablonie o nazwie Normal.DOTM (we wcześniejszych wersjach Worda jest to plik Normal.DOT). Jest z nim skojarzony domyślnie każdy nowotworzony dokument, więc dziedziczy jego elementy formatowania czcionki, akapitu i strony. W szablonie globalnym są również zapisane takie atrybuty jak widok dokumentu (Normalny, Układ strony lub Układ sieci Web), paski narzędzi i umieszczone na nich przyciski.

Aby np. zmienić domyślną czcionkę i jej rozmiar, naciśnij klawisze [Ctrl D]. W ten sposób przywołasz okno formatowania czcionki. Ustaw żądaną czcionkę i rozmiar, po czym kliknij przycisk Domyślnie. Następnie musisz potwierdzić dokonanie zmian w szablonie globalnym Normal.DOTM. Podobny przycisk znajdziesz również w innych oknach dialogowych - m.in. w oknie ustawień akapitu i strony.

Jeśli chcesz pozmieniać jeszcze inne elementy domyślne, możesz otworzyć plik Normal.DOTM (we wcześniejszych wersjach Worda jest to plik Normal.DOT) i dokonać żądanych modyfikacji bezpośrednio w szablonie. Przywołaj go za pomocą polecenia Otwórz (klawiszami [Ctrl O]), a nie dwukrotnym kliknięciem myszy. W przeciwnym razie utworzysz nowy dokument na podstawie szablonu Normal.DOTM.

Irytujący komunikat w korespondencji seryjnej

Podczas otwierania dokumentu przeznaczonego do korespondencji seryjnej na ekranie pojawia się komunikat. Trzeba go za każdym razem potwierdzać, klikając przycisk Tak. W przeciwnym razie nie dostaniesz się do treści dokumentu. To zabezpieczenie wprowadzono po raz pierwszy w Wordzie 2002 (SP2). Ma zapobiegać mimowolnemu otwieraniu dokumentów zawierających zmanipulowane kwerendy SQL. W ten sposób potencjalny nieprzyjaciel mógłby usunąć lub zmodyfikować informacje zapisane w bazie danych.

Jeżeli używasz tylko dokumentów, które sam utworzyłeś, lub tylko dokumentów pochodzących ze źródeł godnych zaufania, twoje dane nie są zagrożone, a komunikat okazuje się irytujący. Aby się go pozbyć, wykonaj następujące czynności:

1. Przywołaj Edytor rejestru. Kliknij w tym celu menu Start | Uruchom, wpisz regedit i potwierdź przyciskiem OK.

2. Przejdź do klucza "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office.0\Word\Options", jeżeli używasz Worda 2007. W Wordzie 2003 stosowna gałąź to "11.0\Word\Options", a w Wordzie 2002 "10.0\Word\Options".

3. Kliknij menu Edycja | Nowy | Wartość DWORD. W polu nazwy nowej wartości wpisz SQLSecurityCheck. Zostanie jej przypisana domyślnie cyfra 0. W razie potrzeby możesz przywrócić zabezpieczenie, wpisując w polu danych cyfrę 1.

4. Zamknij Edytor rejestru i zrestartuj aplikację Word.

Bezpłatne tworzenie dokumentów PDF

Office 2007 - garść porad

Po zainstalowaniu specjalnego dodatku możesz zapisywać swoje dokumenty w formacie PDF bezpośrednio z poziomu aplikacji pakietu Office 2007.

Format PDF zyskał ogromną popularność, bo tworzone w nim dokumenty można otwierać bezpłatnym programem z poziomu każdego systemu operacyjnego. Gdy zechcesz sam utworzyć dokument tego typu, musisz skorzystać z drogiej aplikacji Adobe Acrobat. Jednak jest jeszcze darmowe rozwiązanie.

Użytkownicy pakietu Office 2007 mogą pobrać i zainstalować bezpłatnie rozszerzenie SaveAsPDFandXPS (dostępne pod adresem internetowym go.pcworld.pl/9d22e). Następnie utwórz w jednym z programów pakietu Office (Wordzie, Excelu lub PowerPoincie) zwyczajny dokument. Gdy zakończysz pracę nad nim, kliknij przycisk Office i wskaż polecenie Zapisz jako | PDF lub XPS. Potwierdź przyciskiem Publikuj, podając uprzednio w razie potrzeby inną nazwę pliku i wskazując inny folder docelowy. Akronim XPS oznacza XML Paper Specification. Jest to konkurencyjny format PDF-u stworzony przez Microsoft. Struktura dokumentów w tym formacie jest definiowana przez znaczniki XML.