Office 365 - ustawianie reguł DLP

Gdzie się ustawia reguły DLP?

Reguły te ustawia się w administracji serwerem Exchange Online 2013.


Zobacz również