Office 365 - współdzielenie skrzynki pocztowej

Jak nadać danemu użytkownikowi prawo do korzystania ze skrzynki pocztowej innego użytkownika? Przykład: dwaj handlowcy muszą mieć dostęp do swoich skrzynek pocztowych.

Z poziomu panelu administracyjnego w konfiguracji Exchange, ("adresaci" | "współużytkowane") można tworzyć skrzynki współdzielone. W tym samym miejscu można również nadawać uprawnienia do tych skrzynek.

Szczegóły procesu zostały zaprezentowane na poniższej wizualizacji:

Office 365 - współdzielenie skrzynki pocztowej