Oficjalnie o projektach w e-administracji

Przedstawiciele Centrum Projektów Informatycznych nie znaleźli dla nas czasu. Odpowiedzieli za to na kilka pytań redakcji i naszych czytelników. Oto one.

Jak będzie wyglądał nowy dowód osobisty i czego za jego pośrednictwem będzie można dokonać?

Wzór nowego dowodu osobistego zostanie opracowany do końca 2009 r. Elektroniczny dowód osobisty to dokument tożsamości wzbogacony o mikroprocesor, który zawierać będzie bezpłatny podpis elektroniczny, równoważny z podpisem tradycyjnym w kontaktach z urzędem. Ułatwi on obywatelom uwierzytelnianie w kontaktach z administracją. Nowy dowód będzie spełniał także funkcję "klucza" pozwalającego na dostęp do danych obywatela znajdujących się w rejestrach państwowych. Strategicznym celem projektu jest wdrożenie systemu do wydawania wielofunkcyjnego elektronicznego dokumentu tożsamości, który pozwoli na uwierzytelnienie i identyfikację w systemach IT jednostek administracji.

Jaki jest stan wdrożenia ePUAP? Ile usług jest realizowanych za pośrednictwem tej platformy i w jakim zakresie? Z jakimi urzędami już współpracują Państwo w ramach tej platformy? Kiedy kolejne zostaną podłączone?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) została udostępniona w maju 2008 r. Projekt ePUAP2, stanowiący kontynuację projektu ePUAP, zakłada sukcesywne zwiększenie katalogu usług publicznych przy wykorzystaniu doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji ePUAP. Obecnie platforma dostarcza 22 usługi świadczone m.in. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Krajowe Biuro Wyborcze. CPI MSWiA współpracuje również m. in. z Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Sprawiedliwości, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, urzędami wojewódzkimi i jednostkami samorządu (np. UM Częstochowa, UW Białystok, UM Poznań, UM Łódź) w zakresie utrzymania, doskonalenia i rozwoju usług.

Więcej na stronie Computerworld.pl.


Nie przegap

Zapisz się na newsletter i nie przegap najnowszych artykułów, testów, porad i rankingów: