Ogień dym i chmury
czyli pyrocluster w akcji

Następna roleta Particle Age Effects daje możliwość kontrolowania efektu poprzez długość egzystowania cząstek systemu. Opcje dostępne po rozwinięciu tej rolety to:

- Start i End Radius - kontrolują promień podmuchu na początku i na końcu (jeżeli Start Radius ustawimy na 5, End Radius na - 70, a animacja składa się ze 100 klatek, to w klatce 1 rozmiar podmuchu będzie miał 5, a w klatce 100 - 70 jednostek).

- Start i End Luminouse - odpowiada za kontrole ilości "mieszanki dodatnich pikseli"(additive pixel blending) na początku i na końcu istnienia cząstek.

- Color Mix - kontroluje "mieszanie" się kolorów (bazowego-ustawianego na rolecie Globals i koloru ustawionego w Age Effects) od początku do końca animacji.

- Life Gradient - kontroluje zmieniający się kolor. Zależnie od wartości koloru w opcji Color Mix i koloru w Life podmuchy są renderowane ze zmiksowanym kolorem.

Jeżeli tworzymy kolor przejściowy, to kolor z lewej strony oznacza ten na początku życia cząstek, - po prawej na końcu ich istnienia.

Roleta Particle Distance pozwala na różny sposób kontrolować efekt np. dymu lub chmur.

- Use Emiter Distance - tworzy chmury bazujące na odległości od emitera cząstek do poszczególnych podmuchów

- Use Emiter Plane - mierzy odległość do cząstek, które przemieściły się z emitera.

Near i Far Range - kontroluje początek i koniec miksowania kolorów.

Start i End Radius - kontroluje początkowy i końcowy rozmiar podmuchów.

Start i End Luminous - kontroluje świecenie - gęstsze chmury renderują się ciemniejsze i nieprzezroczyste, a rzadkie chmury renderują się jaśniejsze i bardziej przezroczyste.

Color Mix - (to samo co w Particle Age Effects).

Gradient - kolor, zmienia się z odległością od emitera.

<CENTER>

Ogień dym i chmury <br> czyli pyrocluster w akcji
 
Ogień dym i chmury <br> czyli pyrocluster w akcji
</CENTER>

Radial Emiter Distance:

- Use Emiter Radial Distance - tworzy efekt chmur na podstawie odległości względem zasięgu dla każdego systemu.

Emiter Direction X, Y, Z - kontrolują zasięg efektu w danym kierunku.

Near i Far Range, Start i End Radius, Start i End Luminouse - patrz wyżej.

Roleta Fractal Fury udostępnia opcje kontrolowania fraktali użytych przy tworzeniu efektów. Możemy wybrać typ fraktali, które będą użyte przy tworzeniu efektów:

Gaseus - tworzy "miękkie", efekty chmur. Opcja ta jest przydatna przy symulowaniu chmur zasłaniających np. księżyc, dymu z ognia lub spalającego się paliwa rakietowego.

Fire - przydatne przy tworzeniu ognistych efektów

Electricity - dobre do tworzenia efektów związanych z elektrycznością.

Intensity - kontroluje nasilenie efektu, pokazuje zmianę wyglądu efektu w zależności od wartości parametru tj. Intensity 0, 2 i 4).

Density - kontroluje przezroczystość efektu.

Exponential Blend - odpowiada za kontrolę blaknięcia krawędzi fraktalnych podmuchów.

Color - jak sama nazwa wskazuje:)

Scale - rozmiar efektu.

Peak Blend - kontroluje "gorące miejsca" (hot spots) fraktali. Zwiększanie wartości będzie powodować kurczenie się efektu.

Detail - ustala liczbę próbek na efekt fraktalny. Zwiększanie wartości stworzy bardziej realistyczny kosztem czasu renderingu.

Phase - kontroluje zmianę kształtu fraktali w czasie.

Static Position - zmienia sposób obliczania fraktali.

Pod opcjami znajduje się okienko z podglądem efektu.

Ostatnia roleta - Illumination - pozwala na manipulacje własnym oświetleniem efektów.

Light Illumination - PyroCluster renderuje efekty świetlne jako self-shadowing dla każdego podmuchu.

Normal i Ultra Realistic Illumination - tworzy efekty oświetlenia różniące się dokładnością odtworzenia, a w związku z tym czasem renderingu.

Self Illumination - zwiększenie wartości efektu spowoduje dodanie większej ilości światła do każdego podmuchu.

Trans Illum - pomaga zmniejszyć obszar, który nie otrzymuje światła.

Darken Opacity - zaznaczenie tej opcji powoduje użycie specjalnego algorytmu, który oblicza wygląd chmury lub dymu.

Darken Factor - kontroluje wartość światła, które jest dodawane lub odejmowane od przezroczystości rożnych obszarów podmuchów.

Brightness - kontroluje jak ciemne powinny być podmuchy, kiedy użyjemy parametru Darken Factor różnego od 0.

Cast Shadows - opcja włączania cieni.

Shadow Brightness - kontroluje poziom jasności cieni

Shadow Color Filter - opcja umożliwiająca rzucanie kolorowych cieni.

<CENTER>

Ogień dym i chmury <br> czyli pyrocluster w akcji
 
Ogień dym i chmury <br> czyli pyrocluster w akcji
</CENTER>