Ogień dym i chmury
czyli pyrocluster w akcji

Na początku wspomniałem o systemie cząstek dołączanym do PyroCluster'a, a mianowicie A-Bomb. Służy on do tworzenia realistycznego "grzybiastego" efektu dymu z eksplozji bomby czy erupcji wulkanu. A-Bomb działa niezależnie od klatek animacji. Wszystkie parametry tego systemu bazują na czasie, a nie na klatkach animacji.

W polu Timing mamy do wyboru opcje związane z kontrolą cząstek w czasie:

Fire - przycisk ten służy do uaktywnienia działania czasowego systemu. Jest to odpowiednik opcji Birth Rate w innych systemach. Chodzi o to, że przy animacji systemu jego naciśnięcie powoduje emisję cząstek, a zwolnienie przycisku zaprzestaje emisję.

Attack - parametr określający ilość czasu potrzebną do osiągnięcia maksymalnej liczby cząstek (opcja jest uaktywniana przy każdorazowym naciśnięciu przycisku Fire).

Sustain - kontroluje czas potrzebny do zredukowania cząstek systemu do 0, kiedy przycisk Fire zostaje zwolniony.

Count - ustala liczbę cząstek w systemie.

Particles per Second (Part./s) - parametr dostępny tylko przy odhaczonej opcji Constant. Ustala on, ile cząstek będzie wygenerowanych w ciągu 1 sekundy.

Life - ustala maksymalną wartość czasu, w jakim cząstki będą istnieć w animacji.

Opcje w polu Particles umożliwiają całkowitą kontrolę nad zachowaniem się cząstek.

Particle Size - kontroluje rozmiar renderowanych cząstek.

Start Balance - kontroluje wysokość "grzyba". Definiuje wysokość, gdzie cząstki zaczynają się "zawijać" i tworzy grzybiastą czapę.

Speed - kontroluje całkowitą szybkość cząstek. Zwiększanie tej wartości będzie powodować tworzenie wyższego grzyba.

E Angle - kontroluje kąt, pod którym emitowane są cząstki.

C Drift - ustala zasięg występowania cząstek.

D Drift - kontroluje wartość przemieszczenia cząstek z góry w dół.

R Speed - kontroluje prędkość zwijania się cząstek w grzybie.

R Life - ustala, kiedy cząstki mają przestać się zwijać. Wartość ta wpływa na rozmiar grzyba.

Friction - ustala wartość wewnętrznego tarcia między cząstkami. Większe wartości będą powodować "cieńszy" grzyb.

P-Friction - kontroluje prędkość zwijających się cząstek w grzybie. Zwiększanie parametru będzie powodować rozciąganie się grzyba.

Flakes/Dots/Ticks - ustala sposób wyświetlania cząstek w oknie widokowym.

Pole Render umożliwia kontrolę nad stylem wyświetlania renderowanych cząstek.

Six Point - renderuje cząstki jako gwiazdki (rys. 44)

Triangle - renderuje cząstki jako trójkąty (rys. 45)

Fading - renderuje cząstki jako kwadraty (rys. 46)

Ostatnie pole Emiter pozwala na ustalenie parametrów emitera:

Width, Lenght - kontroluje rozmiar emitera (szerokość i długość).

Opcja Radial - wyłączona - umożliwia emitowanie cząstek na całej powierzchni emitera.

<CENTER>

Ogień dym i chmury <br> czyli pyrocluster w akcji
 
Ogień dym i chmury <br> czyli pyrocluster w akcji
</CENTER>

PyroCluster to jedno z najlepszych narzędzi tego typu dla 3D Studio MAX 2.x. Plug-in ten ma naprawdę bardzo duże możliwości, które umiejętnie wykorzystane mogą zaskoczyć niejednego elektronicznego artystę. Jego przyjemny i nieskomplikowany interfejs powoduje bardzo szybkie zaznajomienie się ze wszystkimi opcjami. Jak widać na ilustracjach, stworzone efekty mają bardzo wysoką jakość, lecz czas ich renderingu pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Pod tym względem bezkonkurencyjny jest UltraShock firmy Digimation.