Okulary Google Glass trzeba w kinie "wyłączyć i odłożyć"

Niektóre amerykańskie kina wprowadziły już zakaz używania okularów Google Glass. Obecnie pojawiły się wytyczne, które nakazują wprowadzenie takiego zakazu we wszystkich kinach.

Okulary Google Glass budzą wiele kontrowersji. Dotyczą one m.in. używania ich podczas oglądania filmu w kinie. Przekonał się o tym na początku 2014 roku pewien mężczyzna, który wybrał się wraz z rodziną do kina w Ohio. Po godzinie został zdecydowanie wyproszony z sali. Później czekało go wiele nieprzyjemności oraz oskarżenie o nieuprawnione rejestrowanie filmu.

Działania służb były tutaj jednak mocno przesadzone. W przyszłości nie powinno już dojść do tego typu sytuacji. Kilka dni temu w Stanach Zjednoczonych określone zostały bowiem wyraźne zasady postępowania w podobnej sytuacji. Zajęły się tym organizacje Motion Picture Association of America i National Association of Theatre Owners. Obecnie właściciele Google Glass odwiedzający amerykańskie kina muszą więc pamiętać, że:

- wszystkie urządzenia pozwalające na rejestrację obrazu (w tym urządzenia "noszone na sobie", więc takie jak Google Glass) muszą być wyłączone odłożone na czas pokazu

- osoby, które nie zastosują się do powyższego obowiązku zostaną wyproszone z sali. Jeżeli będą przy tym podejrzane o nagrywanie filmu, powiadomione zostaną odpowiednie organa ścigania, które podejmą dalsze działania

Dodatkowo, właściciele Google Glass z soczewkami korekcyjnymi powinni pamiętać o zabraniu do kina drugiej pary zwykłych okularów.