One For All Kameleon 6

Ciekawy Stylistycznie pilot wielofunkcyjny, który niestety wiele traci z powodu niedopracowanego trybu tworzenia makr.

Ciekawy Stylistycznie pilot wielofunkcyjny, który niestety wiele traci z powodu niedopracowanego trybu tworzenia makr.

Kameleon 6 należy do drugiej generacji pilotów wielofunkcyjnych firmy One For All, które wyposażono w ekrany elektroluminescencyjne. Nazwa Kameleon została tu zastosowana nie bez powodu. Prawie całą powierzchnię pilota zajmuje bowiem specjalny ekran dotykowy. W zależności od wybranego profilu urządzenia, na płaskiej powierzchni wyświetlane są inne zestawy klawiszy. Są one podświetlane na zielono i prezentują się bardzo atrakcyjnie. Praca nietypowego ekranu jest przy tym bardzo pewna. Tradycyjnych klawiszy jest niewiele - 4 mało wygodne w obsłudze kolorowe klawisze umieszczone na samym dole długiego i dużego pilota oraz kilka przycisków dzielących elektroluminescencyjny ekran na dwie części.

One For All Kameleon 6

Środkowe klawisze pracują twardo i są nieprzyjemne w obsłudze. Ekran prezentuje ikony w sposób czytelny, jednak przy silnym słońcu, nawet po ustawieniu jaskrawości ekranu na wartość maksymalną, są słabo widoczne. Pilot dostarczany jest z kompletem baterii AA - zalecamy jednak zakup akumulatorów. Taki zestaw wraz z ładowarką, do podłączenia której Kameleon jest przygotowany, można kupić opcjonalnie. Szóstka w nazwie wskazuje, że pilot może obsługiwać 6 urządzeń. Są im przypisane określone ikony symbolizujące rodzaj produktu. Można je jednak zmieniać, wybierając np. wyświetlanie na pilocie dwóch ikon z telewizorem zamiast telewizora i zestawu audio. Złożone plansze z klawiszami sterowania dla poszczególnych urządzeń nie zmieściłyby się na jednym ekranie, dlatego tradycyjne klawisze umieszczone w połowie pilota służą do przewijania ekranów. Pilot ma zapisane w pamięci setki kodów urządzeń różnych marek. Aby wybrać obsługę urządzenia określonego producenta, należy wpisać w menu konfiguracyjnym jego kod zawarty w dokumentacji dołączanej do sterownika. Może się zdarzyć, że jedna marka ma przypisanych kilka lub kilkanaście kodów. Trzeba je wypróbowywać po kolei, a jeśli żaden z nich nie zadziała, to pozostaje sprawdzenie wszystkich kodów zapisanych w pamięci pilota. W tym celu wybieramy opcję Device search i wciskamy raz po raz klawisz Power. W momencie gdy urządzenie, którym chcemy sterować, zareaguje, możemy zapamiętać wybrany kod i sprawdzić, czy pozostałe funkcje wywoływane z Kameleona są poprawnie interpretowane. Zwykle nie są i wtedy trzeba ręcznie nauczyć pilota kilku rzadziej używanych funkcji, tak jak robi się to praktycznie w każdym samouczącym pilocie uniwersalnym. Ciekawą cechą Kameleona 6 jest unikatowa funkcja, której nie spotkaliśmy w urządzeniach innych producentów. Aktualizacja kodów podczerwieni urządzeń może być dokonywana bez konieczności podłączania sterownika do komputera. Wystarczy na stronie internetowej producenta wybrać nowe kody poszukiwanej marki i następnie przyłożyć sterownik do głośnika, z którego popłyną piskliwe dźwięki. Po chwili pilot powinien mieć już zaktualizowany zestaw kodów zapisany w pamięci. Niestety, z przystosowaniem Kameleona do obsługi zaawansowanych systemów audio-wideo mogą być problemy. Powodem jest ograniczenie tworzenia makr, czyli sekwencji komend, które pozwalają na uruchamianie wielu funkcji po przyciśnięciu jednego klawisza. W przypadku Kameleona 6 sekwencja może składać się jedynie z 15 komend, a w dodatku brakuje tak podstawowej funkcji, jak ustalanie czasu zwłoki pomiędzy wywołaniem kolejnych komend.

Informacje

Typ pilot uniwersalny

Cena 449 zł

Dystrybutor RTKhttp://www.rtkmedia.pl

Funkcje podświetlana, elektroluminescencyjna klawiatura, makra do 15 komend, zapamiętanie kodów innych pilotów, automatyczne wyłączanie, aktualizacja oprogramowania przez telefon

Dlaczego

Atrakcyjny wygląd i dobre wykonanie, choć do ergonomii i pracy tradycyjnych klawiszy można mieć zastrzeżenia. Przeciętna obsługa makr.

<hr size=1 noshade>Wygodne makra

One For All Kameleon 6

Makro to słowo niezwykle istotne w przypadku pilotów uniwersalnych. Oznacza ono możliwość przypisania jednemu klawiszowi, często dowolnemu, programu wywołującego sekwencję wybranych wcześniej funkcji. Po uprzednim przystosowaniu pilota uniwersalnego do obsługi wszystkich urządzeń naszego zestawu kinowego, możemy przystąpić do nagrywania makra. Wykonujemy wszystkie czynności w takiej kolejności, w jakiej chcielibyśmy, aby się odbywały (np. włączenie telewizora, wybranie odpowiedniego wejścia wideo, uruchomienie odtwarzacza DVD, uruchomienie amplitunera i wybranie programu DSP), a następnie zapisaną sekwencję komend przypisujemy określonemu klawiszowi pilota. Po dokonaniu takiej operacji wystarczy już tylko zasiąść w fotelu, wcisnąć jeden klawisz i poczekać, aż system zostanie uruchomiony dokładnie wg naszych wytycznych. Prostsze modele sterowników uniwersalnych pozwalają na nagranie sekwencji jedynie kilku lub kilkunastu komend i nie umożliwiają zapisu wielu makr. Bardziej rozbudowane zapamiętują kilka różnych makr. W najlepszych pilotach długość sekwencji komend ograniczona jest jedynie pamięcią pilota, co najczęściej w praktyce oznacza, że nie ma przeszkód w tworzeniu makr o dowolnej długości. Dla wielu użytkowników istotną funkcją będzie także możliwość ustalenia odstępów czasowych między wywoływaniem następujących po sobie komend. Zakres tych przerw, w zależności od sterownika, może być w mniejszym lub większym stopniu regulowany. Taka funkcja przydaje się, gdy np. chcemy, aby projektor uruchamiał się dopiero po 40 s od czasu uruchomienia rozwijania ekranu elektrycznego.