Onet dostawcą Internetu

W ostatnich dniach sierpnia Grupa Onet rozpoczęła testy usług dostępu do sieci we współpracy z Energis Polska. Onet zamierza świadczyć takie usługi jako tzw. Virtual ISP, wykorzystując infrastrukturę należącą do Energisu.

Po zakończeniu fazy testowej spółki zamierzają podpisać umowę o współpracy przy świadczeniu usług VISP. Zarząd Grupy Onet utrzymuje, że usługi takie mogą stać się znaczącym źródłem dodatkowych przychodów dla spółki. Na razie nie są znane bliższe szczegóły projektu.


Zobacz również