Onkologia: SMS pomoże zmniejszyć kolejki. Dlaczego jednak dopiero teraz?

NFZ uruchomił pilotażowy program oparty na wiadomościach SMS przesyłanych do pacjentów czekających na umówioną wizytę m.in. w poradni onkologicznej. Dzięki niemu powinny zmniejszyć się kolejki a co za tym idzie zwiększyć szansa na wykrycie raka we wcześniejszym stadium rozwoju.

W województwie mazowieckim uruchomiony został z dniem 1 lipca pilotażowy program bazujący na danych przekazywanych do NFZ przez placówki medyczne i polegający na przesyłaniu do pacjentów wiadomości SMS, które:

- będą przypominały o wizycie u lekarza

- poinformują o numerze telefonu do przychodni

- zawierały będą prośbę o odwołanie wizyty u lekarza, jeżeli pacjent z jakichś powodów nie może się stawić w przychodni

Pilotażowy program będzie trwał przez trzy miesiące i obejmie następujące specjalności: endokrynologię, kardiologię, onkologię i ortopedię. Jeżeli zakończy się sukcesem, zostanie wdrożony w całym kraju.

Czy warto wdrażać taki program?

Odpowiedzi na to pytanie dostarczają liczby. Z danych NFZ wynika, że w I kwartale 2016 roku do mazowieckich specjalistów nie stawiło się na umówioną wizytę ponad 8,5 tys. pacjentów, co przy utrzymaniu tego trendu oznacza, że na koniec 2016 roku przepadnie 35 tys. wizyt. Co ważne, najczęściej chodzi tutaj o wizyty u onkologów (!).

Na koniec mam tylko jedno pytanie: dlaczego program ruszył dopiero teraz?