Open Document 1.1 - z myślą o niepełnosprawnych

Konsorcjum OASIS zajmujące się pracami nad standardem Open Document Format ogłosiło, iż jego członkowie zaakceptowali nową wersję specyfikacji oznaczoną numerem 1.1. Podczas prac nad nią szczególny nacisk położono na uczynienie ODF czytelniejszym dla niepełnosprawnych.

Jak twierdzi pracownik brytyjskiego Royal National Institute of the Blind, Dave Pawson, ODF implementuje największą możliwą liczbę ułatwień dla osób niepełnosprawnych, przede wszystkim niewidomych i niedowidzących. Ponadto wersja 1.1 nie tylko spełnia wszystkie wytyczne W3C dotyczące konstrukcji dokumentów obsługiwanych przez syntezatory mowy, ale również znacząco je przekracza.

Pawson mówi, że ODF będzie wykorzystywany długo po tym, jak w niepamięć odejdą komercyjne i zamknięte formaty zapisywania dokumentów. Można się domyślać, iż ma na myśli choćby konkurencyjny OpenXML Microsoftu stosowany w Microsoft Office 2007.