Open Source dla bezdomnych

Z inicjatywy wrocławskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta powstała pierwsza w naszym kraju pracownia komputerowa dla bezdomnych w całości oparta na oprogramowaniu Open Source.

Linuksowa pracownia komputerowa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Linuksowa pracownia komputerowa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Pięciostanowiskowa pracownia komputerowa, oparta na dystrybucji Mandrakelinux, działa w schronisku dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Bogedaina 5 we Wrocławiu.

W pracowni mają być szkoleni przede wszystkim mieszkańcy wrocławskich schronisk dla bezdomnych mężczyzn, a także pracownicy i członkowie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta oraz innych organizacji pozarządowych.

Inicjatywa o tyle cenna, iż dzięki niej, i oczywiście dzięki open source, osoby bezdomne dostają szansę dostępu do komputera, mogą korzystać z Internetu, szukać swojej nowej drogi w życiu, słowem: dla wielu jest to spełnienie tego, o czym nawet nie śmieli marzyć.

Więcej informacji

http://bratalbert.katolik.pl/linux/


Zobacz również