"Open Source musi skończyć z wolontariatem"

Simon Phipps, odpowiedzialny w Sun Microsystems za oprogramowanie open source, powiedział podczas odbywającej się w Londynie konferencji OSBC, że należy skończyć z idealizmem i pracą za darmo. Jego zdaniem, żeby opensource'owe oprogramowanie mogło odnieść sukces, trzeba przekonać ludzi, by przestali myśleć o nim, jako o oprogramowaniu darmowym.

Zdaniem Phippsa, środowisko opensource'owe zbyt długo skupiało się na dzieleniu kodu, zamiast na, jak to określił, "wzbogacaniu wspólnych zasobów". "Społeczność musi uczyć się od kapitalizmu i kapitalistów" - mówi pracownik Suna. Zgodnie z dotychczasowym przesłaniem tej społeczności "tworzenie i utrzymywanie całkowicie niezależnego kodu jest wartością samą w sobie".

Przyszłość, jak twierdzi Phipps, leży we współpracy i w organizacjach, które chronią to, co uważają za wartościowe. "To już nie wolontariat. To dbanie o własny interes. O zsynchronizowany z innymi własny interes. Nie ma niczego złego w dbaniu o własny interes" - stwierdził Phipps.