Open Source skorzysta na umowie Microsoft-Novell

O skutkach umowy pomiędzy Microsoftem a Novellem mówi Krzysztof Kowalczyk, asystent Katedry Informatyki Gospodarczej SGH oraz prezes zarządu firmy konsultingowej UBiK BC.

Krzysztof Kowalczyk był uczestnikiem dyskusji panelowej, która odbyła się podczas wspólnej konferencji polskich oddziałów Microsoftu i Novella. Więcej informacji: Linux a sprawa polska