Open-source'owe roboty z NASA

Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, NASA (National Aeronautics and Space Administration) udostępniła publicznie część projektu służącego do programowania różnego typu robotów. Projekt był początkowo tworzony na potrzeby Mars Technology Program, jednak dzięki modularnej i rozszerzalnej konstrukcji znalazł także inne zastosowania.

CLARAty (Coupled Layer Architecture for Robotic Autonomy) jest oraz zbiorem interfejsów programistycznych API (Application Programming Interface) i ich implementacji, opisujących standardowe zachowania robotów. Przykładami takich zachowań mogą być choćby nawigacja, przemieszczanie się, planowanie, itp.

CLARAty przeznaczone jest dla różnego rodzaju robotów i zawiera zbiór matematycznych algorytmów oraz modele zachowań robotów kołowych, wyposażonych w "nogi" oraz hybrydowych. Oprócz tego deweloperzy dostają do ręki "sterowniki" do różnego typu urządzeń, jak na przykład silniki, kamery analogowe i cyfrowe, czy jednostki przetwarzania obrazów 2D i map 3D.

Wersja 0.10 beta - czyli ponad sto tysięcy linii kodu - została udostępniona publicznie na zasadach otwartej licencji JPL. Głównym celem przyświecającym otwarciu części CLARAty jest zgromadzenie wokół projektu społeczności aktywnych deweloperów i organizacji, które będą go dalej rozwijać i podzielenie się z nimi zdobytymi doświadczeniami. Udostępnione źródła to zaledwie dziesięć procent wszystkich modułów CLARAty, ale organizacja zamierza w przyszłości udostępnić ich jeszcze dwa razy tyle.

Na witrynie NASA można obejrzeć przykładowe filmy, pokazujące CLARAty w akcji.

Oficjalna informacja.