OpenType w MPEG-4 - pożyjemy, zobaczymy

International Standards Organization, ISO, zajmie się w najbliższym czasie rozpatrzeniem wspólnego wniosku firm Adobe i Microsoft o wykorzystanie formatu czcionek OpenType jako podstawy do stworzenia nowego otwartego formatu do obsługi tekstu i grafiki w ramach standardu MPEG-4.

Wchodząca w skład ISO grupa MPEG (Moving Picture Experts Group), która zajmuje się określaniem standardów prezentacji treści audio-wideo, wstępnie zaakceptowała projekt standaryzacji formatu OpenType. Pierwsza wersja specyfikacji formatu zostanie przez MPEG przekazana do rozpatrzenia w ISO we wrześniu. Specyfikacja ta ma zostać następnie wykorzystana jako baza do stworzenia standardu "Open Font Format".

OpenType, opracowany wspólnie przez wspomniane koncerny, to wieloplatformowy format plików czcionek, który zapewnia obsługę wielu języków i zaawansowany system kontroli typograficznej. Obsługę tego standardu oferują najnowsze systemy operacyjne Windows i Mac OS.

Dzięki zaadaptowaniu formatu OpenType do standardów MPEG-4 użytkownicy będą mogli wybierać teksty do materiałów multimedialnych spośród wielu narodowych języków, oraz przeglądać multimedia z renderowanymi czcionkami OpenType na wielu elektronicznych urządzeniach.


Zobacz również