Opensource'owy parlament

Francuskie Zgromadzenie Narodowe zdecydowało o migracji na system Linux. Posłowie stwierdzili, że takie rozwiązanie pozwoli parlamentowi na zaoszczędzenie znacznych kwot pieniędzy.

Od czerwca 2007 roku Linux będzie wykorzystywany na 1100 stacjach roboczych zainstalowanych w budynku parlamentu. Pracownicy i deputowani będą musieli więc nauczyć się obsługi OpenOffice'a, Firefoksa oraz opensource'owego programu pocztowego (najprawdopodobniej będzie to Thunderbird). Nie wiadomo natomiast, która z dystrybucji Linuksa zostanie wybrana.

Niektóre parlamentarne serwery od dłuższego już czasu korzystają z Linuksa, jednak to pierwszy większy krok w kierunku opensource'owych desktopów.

W chwili obecnej na całym świecie prowadzonych jest kilkanaście dużych projektów migracji na oprogramowanie Open Source. Wśród najbardziej znanych należy wymienić działania władz Chicago, które wymieniają system Solaris i bazy danych Oracle na oprogramowanie Red Hata. Głośny jest też przypadek Monachium - niemieckie miasto wymienia oprogramowanie Microsoftu na system Debian.