Operacja na otwartym sprzęcie

Specjaliści z Lucasfilm, przyznający słynne certyfikaty, są niczym grupa nadzwyczaj trudnych klientów: nieco rozkapryszonych, trochę leniwych i bardzo, ale to bardzo wymagających.


Specjaliści z Lucasfilm, przyznający słynne certyfikaty, są niczym grupa nadzwyczaj trudnych klientów: nieco rozkapryszonych, trochę leniwych i bardzo, ale to bardzo wymagających.

Odtwarzacz DVD jest jednym z najważniejszych składników systemu kina domowego. To właśnie od niego zaczyna swoją drogę sygnał audio/wideo, który następnie trafia do urządzenia wzmacniającego oraz telewizora lub projektora. Od odtwarzacza DVD w dużym stopniu zależy, czy przetworzony obraz i dźwięk będą najwyższej jakości, czy też pozostaną jedynie na przeciętnym poziomie. Na rynku spotykamy dziesiątki urządzeń przeciętnych w swojej klasie. Prezentują one poziom zadowalający wielu użytkowników, jednak nie są to modele wybitne, wynoszące jakość dźwięku i obrazu na najwyższy poziom. Żeby móc wyselekcjonować ponadprzeciętne odtwarzacze DVD, inżynierowie THX postanowili, że tego rodzaju źródła cyfrowe mogą ubiegać się o prestiżowy certyfikat Lucasfilm. Oprócz tego, że spełniają one wyśrubowane normy jakościowe, certyfikowane odtwarzacze zwykle wyróżniają się wysoką ceną, nietrudno się więc domyślić, że nabywcami tego typu produktów będą przede wszystkim zasobni klienci.

Na początku swej przygody z DVD inżynierowie THX opracowywali jedynie edycje filmów DVD, które po dokonaniu specjalistycznego remasteringu miały gwarantować domowemu kinomanowi uzyskanie doznań wizualno-akustycznych znanych z prawdziwych sal kinowych. Pierwszym filmem na płycie DVD, który w 1997 r. uzyskał zezwolenie na opatrzenie go znaczkiem THX, był Twister. Dwa lata później sale pomiarowe laboratoriów Lucasfilm opuścił pierwszy odtwarzacz DVD z dołączonym odpowiednim certyfikatem. Pełny dokument zawierający spis wymogów i norm, jakie muszą spełniać wzorcowe odtwarzacze DVD, to 50-stronicowa specyfikacja. Wymogi wobec urządzeń zostały podzielone na 3 kategorie: jakość obrazu wideo, jakość dźwięku i komfort obsługi. Do weryfikacji określonych parametrów akustycy używają specjalnie opracowanych i opatentowanych procedur oraz sygnałów testowych.

JAKOŚĆ OBRAZU

Żeby przebadać wszystkie czynniki wpływające na jakość obrazu, specjaliści Lucasfilm przeprowadzają ponad 100 pomiarów. Za najbardziej istotne parametry uważa się: ostrość i detaliczność, równowagę tonalną, definicję i naturalność kolorów oraz jasność i kontrast.

Ostrość i detaliczność

Większość nowoczesnych odbiorników telewizyjnych ma możliwość regulacji ostrości. Zdarza się jednak, że źle zaprojektowany, słaby jakościowo odtwarzacz DVD generuje obraz tak niedoskonały, że nie można go w zadowalającym stopniu poprawić nawet za pomocą zaawansowanych opcji korekcji. Żeby oszczędzić wymagającym użytkownikom rozczarowań, inżynierowie THX badają takie parametry toru wideo odtwarzacza, jak: odpowiedź częstotliwościowa luminancji oraz opóźnienie chrominancji. Pierwszy parametr odpowiada za spójność i detaliczność obrazu. Pomiary obejmują analizę szerokości pasma sygnału luminancji, na podstawie którego można określić detaliczność oraz rozdzielczość oferowaną przez konkretny model odtwarzacza. Następnie badaniu poddawana jest liniowość sygnału. Każde odstępstwo od płaskiej charakterystyki może mieć niekorzystny wpływ na spójność i detaliczność obrazu. Opóźnienie sygnału chrominancji jest czynnikiem, który ma wpływ na reprodukcję kolorów. Odtwarzacze DVD dekodują dwa separowane cyfrowe sygnały - jeden dla jasności obrazu (luminancję), drugi - zawierający informacje o kolorach (chrominancję). Gdy sygnały te są idealnie zsynchronizowane, można oczekiwać czystego, bogatego w detale obrazu. Jeżeli jednak synchronizacja nie będzie idealnie przeprowadzona, wtedy uzyskamy obraz zamglony i nieostry. W przypadku przesunięć dotarcia sygnału wystąpi kolejne negatywne zjawisko w postaci kolorów odseparowanych od konturów obrazu. W procesie weryfikacji poprawności toru wizyjnego wykorzystywany jest specjalnie przygotowany sygnał (impuls 20T z chrominancją), który pozwala na wykrycie wszelkich opóźnień sygnału.