Operacje na kolorach

Co możemy zrobić z bitmapą w FireWorks, gdy nie mamy Photoshopa.

Co możemy zrobić z bitmapą w FireWorks, gdy nie mamy Photoshopa.

Macromedia Fireworks MX to aplikacja przeznaczona do edycji gotowych obrazów oraz rysowania i kolorowania obiektów wektorowych i plików bitmapowych. Program zapewnia rozbudowane opcje modyfikowania kolorów i odcieni grafiki, dostępne w zestawie filtrów LiveEffects oraz narzędzia do retuszowania obrazów, takie jak Blur, Sharpen, Dodge, Burn czy Smudge.

1 Do wzbogacania kolorów i polepszania ich jakości służą filtry kontrastu i jasności (Brightness and Contrast), zakresu odcieni (Tonal Range) oraz nasycenia i intensywności barw (Hue and Saturation). Po zaznaczeniu bitmapy w palecie Properties pojawia się pole Effects i przycisk Add. Po kliknięciu w przycisk należy wybrać z menu odpowiedni filtr, np. Brightness and Contrast, i za pomocą suwaków ustalić żądane poziomy jasności i kontrastu obrazu.

Operacje na kolorach

2 Aby zmodyfikować jedynie wybrany fragment grafiki, należy za pomocą narzędzia Marquee zaznaczyć odpowiedni zakres pikseli, wyciąć go (Edit>Cut) i wkleić (Edit>Paste). Zaznaczony obszar zostaje wklejony dokładnie w to samo miejsce, ale jest teraz oddzielnym obrazem bitmapowym. Kliknięcie miniaturki nowej bitmapy w panelu Layers zaznacza ją i pozwala stosować filtry LiveEffects z panelu Properties jedynie dla zdefiniowanego obszaru.

Operacje na kolorach

3 Funkcje Levels i Curves z menu Adjust Color oferowanego przez LiveEffects służą do modyfikowania odcieni kolorów obrazu bitmapowego. Za pomocą Levels można korygować bitmapy o wysokiej koncentracji pikseli w podświetleniach (Highlights), półtonach (Midtones) i cieniach (Shadows). Z kolei opcja Auto Levels ustala zakres odcieni automatycznie, natomiast funkcja Curves oferuje bardziej precyzyjną kontrolę nad odcieniami i umożliwia edycję dowolnego koloru z wybranego zakresu, bez wpływu na pozostałe barwy.

Operacje na kolorach