Operator rejestru

Registy Operator 3.1 to łatwe w użyciu narzędzie do skanowania, archiwizacji i kompresji rejestru. Dzięki niemu można w kilku krokach sprawdzić pod kątem występowania niewłaściwych wpisów. Użytkownik może samodzielnie zaznaczyć elementy do usunięcia lub zdać się na aplikację (tryb automatyczny).

Operator rejestru

Po uruchomieniu aplikacji można dowiedzieć się kilku podstawowych informacji na temat systemu operacyjnego, rozmiaru rejestru, danych na temat użytkownika i przeglądarki. Na dole ekranu wyświetlane są daty ostatniego skanowania rejestru, tworzenia kopii zapasowej, przywracania i jego kompresji.

Skanowanie

Odbywa się po wciśnięciu przycisku Scan. Użytkownik może wybrać z listy elementy, które mają zostać sprawdzone. Aby szybko zaznaczyć wszystkie opcje można skorzystać z przycisku Wybierz wszystko (Select all). W czasie pracy programu przy każdej kategorii pojawi się liczba znalezionych błedów. Po zakończeniu wyświetlany jest szczegółowy raport dla każdego problemu. Niestety wersja niezarejestrowana nie usuwa, ani nie naprawia niczego w systemie.

Kopia

Od czasu do czasu warto zarchiwizować najważniejsze pliki i dane systemu Windows. Po kliknięciu przycisku Backup aktywuje się narzędzie do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Rola użytkownika sprowadza się do wskazania zasobów oraz miejsca archiwizacji na dysku. W razie problemów z "Oknami" wystarczy przejść do Restrore i wskazać odpowiednie dane, aby przywrócić rejestr.

Kompresja

Pliki rejestru zajmują czasami bardzo dużo miejsca. Autorzy wyposażyli program w narzędzie do kompresji niektórych danych, aby zajmowały one jak najmniej miejsca - w zależności od ich rodzaju stopień upakowania może sięgnąć ponad 90%.

Pełna wersja programu kosztuje 19,95 USD. Więcej informacji dostępnych jest na stronie producenta.